Vikten av bra bokföring

 

Bokföring fungerar som ett system som hjälper företag att få en överblick över ekonomin och är ett måste för att driva ett framgångsrikt företag eller alla sorters ekonomier egentligen, allt från statlig- till privatekonomi. Så varför är det så viktigt med en bra bokföring?

Det hjälper en att hålla kolla på vilka kostnadsposter företaget har, vilka som är ovanligt stora och hur de fördelar sig på projekt, per kund, per kostnads kategori. Att kunna följa utvecklingen av projekten, hur intäkterna fördelar sig under året. Jo anledningarna är många och det är därmed även många som kan fysiskt bokföra, alla från ny examinerade studenter till halvautomatiserade robotar, men det är som vilket annat hantverk som helst egentligen, det finns olika nivåer på kvalitet.

Skillnaden mellan bra bokföring och minimum lag kravet för bokföring ligger i att veta vilka avdrag man kan göra och inte göra, hantering av goodwill och negativ goodwill, att man för rätt avskrivningar och överavskrivningar? Vad är byggmoms och till vilka är det tillämpligt? Hur skatteplaneringen sköts på bästa sett, när och hur mycket är det möjligt att ta i utdelning? Dessa och många fler frågor uppkommer när man driver sitt företag. Har man inte tillgång till en egen ekonomifunktion så kanske det är värt att investera lite mer i ditt företag och använd dig av kvalificerad hjälp för att få ett försprång på konkurrenterna, använd oss på Din Bokföring