Vanliga frågor

 

Vad hjälper ni på Din Bokföring till med?

Vi på Din Bokföring är en helhetsleverantör av redovisningstjänster och hjälper dig med all ekonomisk administration av ditt företag. Vi sköter all den löpande redovisningen och årsavslut samt deklarationer varpå du kan fokusera på din kärnverksamhet. Vi ser oss som din förlängda ekonomiavdelning, och jobbar nära alla våra kunder då vi tror att personliga relationer ofta är de mest effektiva. Läs mer om våra redovisningstjänster.

Hur fungerar det i praktiken att vara kund hos er?

Som kund hos Din Bokföring har man alltid en personlig ansvarig redovisningskonsult som har full koll på ditt bolag. Det är med denne som all dialog sker, så att en personlig relation kan byggas upp varpå vi kan vara så effektiva som möjligt. Enkelt sagt så skickar man efter varje avslutad period in sitt material till oss och meddelar vilka löner som skall tas ut, vi sköter därefter all bokföring, och återkopplar med frågor. När vi är klara får du som kund en tydlig rapport och feedback från oss så du får hjälp och stöd där du behöver.

Kan ni hjälpa mig att starta ett bolag?

I Sverige är det relativt enkelt att starta ett bolag via sidan verksamt. Självklart kan vi om du så önskar sköta allt jobb åt dig, men oftast räcker det gott att vi är bollplank och guidar dig genom processen.

Tar ni emot alla bolagsformer?

Vi tar emot samtliga bolagsformer såsom aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor och ekonomiska föreningar. Dock så har vi ibland ganska mycket kunder som kommer till oss samtidigt, varpå vi kan tvingas prioritera vilka vi kan ta emot just för tillfället. I dessa fall är vår prioritet att ta emot aktiebolag.

Är det krångligt att byta redovisningsbyrå?

Att byta redovisningsbyrå är väldigt enkelt. Det enda vi behöver är en SIE-fil av er tidigare redovisningsbyrå, så att vi kan ta vid där de slutar och direkt börja sänka era kostnader. Om så önskas så kan vi med hjälp av en fullmakt sköta dialogen med er tidigare redovisningsbyrå.

Hur mycket kommer jag att spara genom att använda Din Bokföring?

Det är naturligtvis svårt att svara på exakt hur mycket du kommer att spara på att använda Din Bokföring då vi ej vet vilka kostnader du haft tidigare. Vissa av jättarna i branschen tar väldigt mycket betalt, och här brukar vi kunna spara närmre hälften av kostnaden. Normalt sett så minskar vi dock kostnaden för våra kunder betydligt mer än vad vi garanterar, ofta 15-50 %. Genom att skriva i din nuvarande volym här kan vi snabbt återkomma med en uppskattning.

Har ni någon minidebitering?

Ja, vi debiterar minst 2 timmar per månad oavsett hur litet bolaget är. Vi förstår helt att det kan kännas mycket för de allra minsta kunderna som kontaktar oss och bara har en handfull kvitton per kvartal. Orsaken till vår minidebitering är att vi trots allt varje månad har en process för alla våra kunder som de går igenom. Vi ska bekräfta att materialet är komplett, stämma av bankkonton, bokföra, svara på frågor, göra rapporter, deklarera, fakturera etc. Det finns helt enkelt mycket som sker “bakom kulisserna” för att ha de system som möjliggör våra låga priser som alla kan åtnjuta.


Varför måste ett företag redovisa all ekonomisk verksamhet, dvs sköta sin bokföring?

Även om det kan tyckas krångligt med bokföring så ger den nödvändig information för att du ska kunna styra ditt företags verksamhet i rätt riktning. Dessutom ställer Skatteverket och andra myndigheter som t.ex. Bolagsverket krav på redovisning för alla företag då de vill försäkra sig om den finansiella ställningen för bolagen. Det ska t.ex. kännas tryggt för bolag att göra affärer med varandra, varpå den ekonomiska ställningen och betalningsförmåga måste kunna säkerställas. För att kunna leva upp till dessa krav är det viktigt att ha ordning och reda i bokföringen.


Vad är bokföring?

Ett kort svar är att bokföring är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser i ett företag. Rent konkret består bokföringen av verifikationer, löpande bokföring samt årsbokslut eller årsredovisning. Bokföringen är helt enkelt den process som gör att det går att se hur det går för företaget och när som helst ta ut rapporter som balansräkning och resultaträkning för att kontrollera företagets ekonomiska status.


Vem är bokföringsskyldig?

Alla företag som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldiga. Dessutom är alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar (liksom vissa stiftelser och ideella föreningar) alltid bokföringsskyldiga även om de inte bedriver näringsverksamhet.


Vad är skillnaden mellan bokföring eller redovisning?

Orden bokföring och redovisning har på ett ungefär samma betydelse. Ordet bokföring är ett övergripande begrepp för att beskriva själva hantverket när alla verifikat hanteras. Redovisning används också övergripande men kan även syfta på slutprodukten t.ex. årsredovisning och andra rapporter. Orden används i dagligt bruk ofta som synonymer.