Vad är bokföring

 

Varför är det viktigt och hur gör jag det?


Enligt bokföringslagen är alla aktiebolaghandelsbolagekonomiska föreningar och enskilda näringsidkare (enskild firma) bokföringsskyldiga. Det innebär att alla företag måste löpande registrera affärshändelser, exempelvis inköp och försäljningar på olika konton. Bokföringen sker löpande i kronologisk (grundbok) och systematisk ordning (huvudbok). Detta innefattar kvitton, fakturor och andra underlag som ska registreras och redovisas.

Vad finns i bokföringen?

Bokföringen ger dig en god insyn på ditt företags ekonomi. Bokföring har du framförallt för att du ska kunna följa upp och styra din verksamhet effektivt. Med hjälp av bokföringen har du periodvis varje månad en rapport som ger dig resultat och hjälper dig besvara viktiga

frågor.

  • Hur blev månadens resultat?
  • Hur ser resultatet ut i jämförelse med föregående månad eller år?
  • Hur påverkar resultatet mitt företag på kort sikt och hur påverkar det min verksamhet

på längre sikt?

  • Hur mycket pengar kan jag ta ut ur företaget?

Vilka andra har nytta av bokföringen?


Förutom den nytta som bokföringen ger dig själv så är den nyttig för flera intressenter som både vill och kräver insyn i ditt företags ekonomi.

  • Skatteverket – Kräver redovisning av moms, sociala avgifter och preliminärskatt.
  • Finansiärer (banker) – När du behöver låna pengar av banken vill dom exempelvis kolla din kreditvärdighet (din förmåga att betala skulder såsom lån och fakturor).
  • Leverantörer – När du vill handla på kredit (mot faktura).
  • Investerare – I fall där du har intressenter som vill bli delägare i ditt företag eller när du söker riskkapital.
  • Kunder – I långsiktiga samarbeten ställer olika typer av kunder ofta krav på god ekonomi hos ditt företag.

Hur bokför jag och hur gör jag för att anlita hjälp?

Bokföring kan du göra manuellt i en kolumndagbok eller så använder du ett bokföringsprogram. Har ditt företag många affärshändelser är det oftast enklare att använda sig utav ett bokföringsprogram. När du använder ett bokföringsprogram så måste du använda ett som är anpassat efter den lagstiftning för bokföring som gäller. Det finns många program att välja från ute på marknaden. Testa dig fram med olika program och välj ett program som du känner dig trygg med och som har en leverantör som erbjuder bra support. Det är inte tillåtet att använda sig av vanliga kalkylprogram som Google Drive eller Microsoft Excel.

Om du har ett nystartat bolag och saknar erfarenhet från bokföring finns det hjälp att få. Redovisningsbyråer, bokföringsbyråer och andra typer av konsulter erbjuder professionell hjälp och rådgivning.