Prisgaranti

 

Hur fungera det?


Prisgarantin innebär att vi garanterar att sänka dina bokföringskostnader! Låter det för bra för att vara sant? Hela vår affärsidé är att göra bokföringen enklare och sänka kostnaderna med effektiva digitala lösningar. Oavsett vad du tidigare haft för kostnad för din redovisning, så garanterar vi att sänka denna!

Finns det några villkor för prisgarantin?


Även fast följande saker kan tyckas självklara är det alltid bra att vara extra tydlig. 

  • Redovisningskonsulten ska ha varit auktoriserad och tjänsten som utförs ska vara motsvarande

Prisgaranti gäller inte om:

  • Du eller annan närstående person/företag har gjort delar av bokföringen för att avlasta din tidigare bokföringsbyrå.
  • Verksamheten har genomgått stora förändringar i form av omsättning eller antalet anställda varpå arbetsbördan ökat betyldigt sedan bytet till Din Bokföring.
  • De uppgifter som angetts när samarbetet inletts inte visar sig stämma överens med verkligheten.
  • Att de tjänster som den tidigare redovisningsbyrån utfört och levererat inte är desamma som de tjänster som vi erbjuder våra kunder.