Starta företag

Allt du behöver för att komma igång med ditt bolag idag

 
 

Lagerbolag

Ett lagerbolag är ett färdigregistrerat bolag med aktiekapital på 25,000 kr som ligger på lager och väntar på att säljas och därefter aktiveras. Nästan hälften av alla aktiebolag som startas idag är av typen lagerbolag. Lagerbolag är av standardtyp och med ett eget organisationsnummer men ingen verksamhet har bedrivits i det. Vid köp av lagerbolag ändras företagets uppgifter som namn, verksamhetsbeskrivning, bolagsordning, adress samt styrelse till det av köparen och blir på så sett ett helt nytt bolag. Man får också ofta hjälp med skatte- och avgiftsanmälan som behöver anmälas till Skatteverket om man vill snabbt börja fakturera sina kunder. Behöver du hjälp med bolags uppstart eller avveckling läs mer om våra tjänster här!

Köp lagerbolag eller starta eget aktiebolag?

Din Bokföring tar upp de viktigaste skillnaderna mellan att starta bolag som lagerbolag eller aktiebolag, vilka fördelar och nackdelar det finns samt så gå vi in på hur stegen för att starta upp bolaget går till för de olika metoderna.[maxbutton id=”5″]


Skillnaden mellan ett lagerbolag och ett “gammalt” bolag?

Ett lagerbolag är ett bolag som aldrig haft någon verksamhet till skillnad från ett gammalt bolag. Lagerbolagets bokföring innehåller i princip bara två verifikationer medans i det gamla bolaget kan det vara flera års redovisning. Fördelen med att köpa ett gammalt bolag är att det kan redan ha en bra kreditbetyg som kan föras vidare eller ett förlustavdrag som kanske kan utnyttjas. Dock ska man vara försiktig då det kan finnas upptagna skulder hos okända borgenärer.

Lagerbolag eller Aktiebolag

Fördelar med att köpa färdigt aktiebolag

Fördelen med att köpa ett färdigt aktiebolag eller ett så kallat lagerbolag är att man kan komma igång mycket snabbare med sin verksamhet än om man själv startar ett bolag genom Bolagsverket. Man har också hjälp genom hela bolagets uppstartsprocess och kan på så sätt minimera riskerna för kostsamma fel. En annan fördel är att man kan använda företagets egna aktiekapital för uppstartsutgifterna, till skillnad från att starta själv där man får betala bolagsverkets kostnader i innan bolaget startat. Den främsta nackdelen som finns med att köpa ett lagerbolag är att det kostar något mer än att starta på egen hand, men detta är dock en avdragsgill kostnad för företaget.

Hur startar man aktiebolag steg för steg?

Registrering av aktiebolag görs hos bolagsverket på blankett nr 816 Nyregistrering eller via e-tjänsten på Verksamt. Det kostar 2200kr att starta anmälningen via blankett eller 1900 kr via e-tjänsten. För att enklast starta aktiebolag följer nedanstående tillvägagångssätt steg för steg. Anmälan för aktiebolag måste senaste lämnas in 6 månader efter uppförandet av stiftelseurkunden.

  1. Besluta om uppstart och upprätta stiftelseurkund och bolagsordning
  2. Teckna och betala aktierna i företaget
  3. Sätt in aktiekapital på banken och ta ut ett bankintyg
  4. Skriv under stiftelseurkunden
  5. Anmäl och betala avgifter så att registreringen för bolaget kan börja
  6. Bolagsverket registrerar företaget
  7. Glöm inte att anmäla verklig huvudman inom 4 veckor

Den eller de som tillsammans startar ett aktiebolag brukar kallas stiftare, och behöver vid bolagsstart upprätta ett dokument som kallas stiftelseurkund. Stiftelseurkunden ska ange hur mycket som ägarna ska betalas för varje aktie i bolaget. De behöver även uppge uppgifter om vilka funktionärer som ska finnas i aktiebolaget samt ge ett förslag till en bolagsordning. I företagets bolagsordningen ska det stå vilket namn och vilken verksamhet företaget har.

När aktiebolaget startas kan ägarna som tecknar aktier i bolaget välja att antingen betala aktierna med kontanter eller genom egendom (apportegendom). Det är även möjligt att kombinera de två alternativen, pengar och egendom.

Hur köper man ett lagerbolag?

Det första steget för att köpa ett lagerbolag är att man lägger sin beställning genom att fylla i ett beställningsformulär, du kan läsa mer om det här. Därefter får man ett e-mail med samtliga nödvändiga handlingar. Innan du kan bli registrerad som ägare till bolaget måste du gå till banken och öppna ett konto i bolagets namn där du sätter in företagets aktiekapital. Sista steget i är att enkelt signera köpeavtalet genom BankID , varpå du kommer att erhålla en generalfullmakt som låter dig omgående påbörja verksamhet i bolaget.

Beställ ditt lagerbolag i tre enkla steg

  1. Fyll i beställningsformuläret i länken, och få handlingarna och organisationsnummer på e-post.
  2. Du skriver under med BankID och skickar likviditetsintyg från banken som bekräftar din insättning på 25 000 kr.
  3. Du är nu ägare till bolaget och kan starta verksamhet. När allt är klart hos bolagsverket skickar vi en bolagspärm med alla uppgifter.

Beroende på när du lägger beställningen så kan du ha organisationsnumret till ditt nya aktiebolag inom två timmar. Fördelarna du får när du köper ett lagerbolag är att det är snabbt, enkelt och att du slipper allt administrativt arbete med Bolagsverket. En tjänst som beroende på situationen oftast är väldigt värd!

Våra lagerbolag

Lagerbolag är nyregistrerade aktiebolag som aldrig bedrivit någon verksamhet som ligger på lager helt färdiga att användas. Endast speciella ombud hos Bolagsverket får bedriva försäljning av dess bolag. Aktiebolagen bedriver ingen som helst verksamhet hos ombudet utan är till för att slippa väntetid hos Bolagsverket och för att kunna snabbt starta verksamhet när man önskar.[maxbutton id=”5″]

Din Bokföring levererar nyregistrerade lagerbolag bildade med 25 000 kr i aktiekapital. Följ våra enkla steg och signera med e-legitimation så har du ditt bolag redan samma dag!