Deklarationer

Vi hjälper dig med


  • Skattedeklarationer
  • Rapporteringar till Skatteverket
  • Personalens källskatt och sociala avgifter
  • Momsdeklarationer
  • Inkomstdeklaration bolag
  • K10-blankett


Rapportering till skatteverket är något som alla företag måste göra löpande under

räkenskapsårets gång. Arbete relaterat till deklarationen kan ibland vara mycket krångligt och

ta värdefull tid från arbetsvardagen. Med momsdeklarationer, källskatt, saldo, preliminärskatt

(ja det är många saker som ska rapporteras under olika datum!) är det lätt att göra fel när man

rapporterar till skatteverket. 

Vi på Din Bokföring hjälper dig med detta, både månatliga arbetsgivardeklarationer och momsrapportering och den årliga inkomstdeklarationen.

Oavsett storlek på ditt företag så tar vi hand om dina deklarationer utifrån dina behov. Allt

jobb som vi gör med dina deklarationer sker i samband med att vi tar hand om din löpande

redovisning och vi rapporterar till dig på samma sätt om hur läget ser ut periodvis. Utöver den

löpande deklarationen hjälper vi dig även med ditt företags inkomstdeklaration och den

privata inkomstdeklarationen (K10-blanketten) om du så önskar. Om du driver ett mindre

företag så påverkar det din personliga deklaration, därför kan det vara ett smart val att lämna

över din personliga deklaration i våra trygga händer.


Vi på Din Bokföring tar hand om dig hela vägen fram under året. Vi har full kontroll över alla

dina siffror, vi sköter rapporteringen till skatteverket och meddelar dig vilka betalningar som

ska göras till skatteverket. Vi gör det krångliga enkelt för dig!

Behöver du hjälp med ovanstående och vill slippa deklarationer?