Bokslut

Vi hjälper dig med


  • Årsredovisning
  • Årsavstämning
  • Bokslutstransaktioner
  • Periodiseringar
  • Avskrivningar
  • Bokslutsdispositioner


Bokslutet är avslutningen för räkenskapsåret som gått och innefattar den löpande bokföringen,

den kontrolleras och justeras för att ge en rättvis bild av bolagets gångna räkenskapsår. Alla

verksamheter som är registrerade som aktiebolag är enligt lag skyldiga att skicka in en

årsredovisning till bolagsverket. Vi på Din Bokföring sätter oss självklart ner med dig och går

igenom räkenskapsåret noggrant och ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och

tillstånd. När arbetet är avklarat ser vi också till att skicka in all rapportering till skatteverket,

vi gör hela processen enkel och bekväm för dig!


Eftersom att vi arbetar tätt med dig under årets gång kommer vi vid detta slutskede redan ha

en god bild av räkenskapsåret. Men det kan finnas viktiga frågor som dyker upp inför

bokslutet som berör kostnader, skatter, utdelning m.m. som kan vara knepiga att hantera. Vi

på Din Bokföring hjälper till med det också och ger dig all rådgivning som behövs.

Beroende på bolagets storlek kan bokföringen och årsredovisningen kräva en revision, om

bolaget inte är tillräckligt stort finns det inget krav på att revision bör göras vilket gör att din

verksamhet slipper den kostnaden. Skulle det vara så att ditt bolag behöver genomgå revision

så hjälper vi på Din Bokföring dig med detta genom våra personliga kontakter med duktiga och pålitliga

revisionsbyråer.

Behöver du ha hjälp med bokslutet?