Bokslut

 

Vad vi kan hjälpa dig

Vad är ett bokslut?

Bokslutet är avslutningen för räkenskapsåret som gått och innefattar den löpande bokföringen, den kontrolleras och justeras för att ge en rättvis bild av bolagets gångna räkenskapsår. Alla verksamheter som är registrerade som aktiebolag är enligt lag skyldiga att skicka in en årsredovisning till bolagsverket. Vi på Din Bokföring sätter oss självklart ner med dig och går igenom räkenskapsåret noggrant och ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och tillstånd. När arbetet är avklarat ser vi också till att skicka in all rapportering till skatteverket, vi gör hela processen enkel och bekväm för dig!

Eftersom att vi arbetar tätt med dig under årets gång kommer vi vid detta slutskede redan ha en god bild av räkenskapsåret. Men det kan finnas viktiga frågor som dyker upp inför bokslutet som berör kostnader, skatter, utdelning m.m. som kan vara knepiga att hantera. Vi på Din Bokföring hjälper till med det också och ger dig all rådgivning som behövs.

Revision av bokslutet?

Beroende på bolagets storlek kan bokföringen och årsredovisningen kräva en revision, om bolaget inte är tillräckligt stort finns det inget krav på att revision bör göras vilket gör att din verksamhet slipper den kostnaden. Skulle det vara så att ditt bolag behöver genomgå revision så hjälper vi på Din Bokföring dig med detta genom våra personliga kontakter med duktiga och pålitliga revisionsbyråer.

Gratis mall för årsredovisning

Årsredovisningen ska alltid vara uppbyggd enligt en given struktur, för små mindre aktiebolag är det k2 som gäller, detta för att underlätta jämförbarhet mellan bolagen och för Bolagsverket. Vi erbjuder en gratis mall för årsredovisningen ifall man som lekman vill försöka sig på att upprätta en årsredovisning. Ni är givetvis fria att kontakta oss för hjälp genom hela processen.

Gratis mall för bokslut

Ska du upprätta ett bokslut för första gången kan det vara bra att följa en checklista eller lathund så att man inte missar något kritiskt element. Vår checklista erbjuder punkter som steg för steg beskriver vilka uppgifter som skall genomföras för att färdigställa ett räkenskapsperiod bokslut.

Din Bokförings mall för bokslut ämnar till att ge dig en sammanfattad beskrivning av de olika steg som krävs för att färdigställa ett bokslut. Vid svårbegripliga ord eller procedurer görs hänvisningar till vårt Bokföringslexikon där man kan få mer information. Mallen innehåller totalt 13 punkter och är fullständig men hänsyn till de olika stegen som behöver genomföras vid ett bokslut, det innebär dock inte att du behöver gå igenom alla steg vid upprättandet av ditt eget bokslut.

Kontakta oss, så hjälper vi dig!

 
Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!