Hur räknar företaget ut sin Vinst?

Ett företags vinst är summan av deras intäkter minus företagets kostnader under samma period, vanligtvis ett räkenskapsår. Inom ekonomi och bokslutssammanhang tallar man ofta om synonym begreppet Resultat. För att få reda på ett företags resultat är därför viktigt att titta på när själva förbrukningen av kostnaderna sker och när intäkten enligt rätt redovisningspraxis borde tas upp, därav vikten av periodiseringar.

Vinsten i ”vinstdrivande” företaget är ofta uttryck för den absoluta ”nyttan” som företaget skapar, det vill säga det totala överstigande värdet på de producerade varorna och tjänsterna som företaget skapar gentemot de resurser (råvaror, kapital och arbetskraft) som de förbrukar. Ideella föreningar kan dock skapa nytta utan att drivas av ett vinstsyfte, detta eftersom de inte heller har som syfte att göra förlust. Ekonomiska föreningar drivs av ekonomisk nytta för sina medlemmar medans majoriteten av aktiebolag drivs av vinst som ska användas för lön, utdelning, investeringar samt återköp av aktier

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!