Skillnad mellan Kostnad och Utgift?

Att det finns skillnad mellan utgift och kostnad är inte fullständigt klart alla gånger, men det är inte så klurigt som det kan verka. Vanliga uttryck som brukar användas synonymt är utgift, utbetalning och kostnad. Inom företagsekonomin gör man dock skillnad på de tre begreppen och de är helt enkelt olika uttryck för att man fått betala för någon vara eller prestation.

Skillnad mellan Kostnad och Utgift? | Din Bokföring
  • Utgift är det som uppstår vid själva inköpstillfället, och vad företaget betalar för de varor och tjänster de köper. Företaget behöver inte betala med pengar vid själva inköpet för att en utgift ska uppkomma, det funkar lika bra med en leverantörsskuld. Själva inköpet registreras med hjälp av ett kvitto vid kontantköp som innebär att kostnad och utbetalning sammanfaller, eller med en faktura som fungerar som underlag för inköpets uppkomst.  

  • Benämningen kostnad är en periodiserad utgift och hör främst till företagets redovisning och beskattning. Ett företags kostnader under ett år eller en månad är summan av utgifterna under samma tidsperiod. För att kunna urskilja om en kostnad har uppkommit under år 1 eller 2 för ett företag tittar man på när själva resursförbrukningen skett, och därmed spelar det mindre roll när företaget faktiskt blev fakturerat eller betalat för resursen. Varan eller resursen kan ligga på lager mycket länge utan att vara en kostnad, för det är först när den förbrukas som den blir en kostnad för företaget. Företagets kostnader har alltså ingenting med själva anskaffningstidpunkten eller betalningstidpunkten för resurserna att göra. Istället uppkommer kostnaderna i den tidsperioden när resursen förbrukas.

  • Utbetalning sker när betalningen har blivit gjort och det försvinner likvida medel från företaget. Vanligtvis sker detta efter utgiften som brukar vara då man erhåller fakturan, men vid kontantköp uppstår utbetalning och utgift samtidigt.

Ett exempel för att förtydliga begreppen

En murare vinner ett uppdrag att bygga en mur för ett företag. Arbetet ska vara klart under 2019. Slutet av 2018 köper han därför in tegelstenar för 100,000kr, inköpsdatumet på fakturan är 12 december 2018 och leverantören fakturerar med 30 dagars kredittid. Han börjar byggnationen under januari 2019 och slutför byggnationen under oktober 2019. Han räknar då sina tegelstenar och inser att han inte använt alla tegelstenar, och att han har tegelstenar för 10,000kr kvar trots att uppdraget är färdig.

  • Utgiften uppstår när inköpet görs och fakturan erhålls, dvs 12 december 2018
  • Utbetalningstidpunkten blir 12 januari 2019, då muraren utnyttjat sina 30 dagars kredittid
  • Kostnaden för 2018 blir 0kr och 90,000kr under 2019
Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!