Vad är Utgående balans?

Den utgående balansen är summan av kontona på företagets balansräkning. Den utgående balansen är därmed summan av alla företagets intäkter, tillgångar, kostnader, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets utgång. Räkenskapsåret behöver inte vara ett helt år, men tenderar för de flesta bolag att löpa mellan 1 januari och 31 december ett så kallat kalenderår. Summan som uppstår i slutet av perioden (31 december i detta fallet) blir i vilket fall den utgående balansen och det är den summan som ska föras över och bli nästa års ingående balans (år 2). Nystartade företag har alltid ingående balans av 0 kr, men företag som aktiebolag kan inte ha en utgående balans av 0 utan att vara under likvidation. Aktiekapitalet som registreras i nystartade aktiebolag (startkapital) bokförs inte som ingående balans, detta eftersom summan inte härstammar från ett tidigare räkenskapsår.

Förändring mellan ingående- och utgående balans?

Enligt årsredovisningslagens grundläggande principer som kontinuitetsprincipen ska företagets utgående balans hänga samman med företagets ingående balans, det vill säga att företaget får inte ändra värderingen av bland annat sina tillgångar mellan räkenskapsåren.
Av förändringen mellan den ingående balansen, som ofta förkortas som (IB) och den utgående balansen (UB) för räkenskapsåret visar bland annat företagets vinst för året. Men den visar även ifall tillgångarna ökat, förändringar i den egna kapitalet och ifall företaget tagit på sig flera skulder. Dessa uppgifter går att läsa ut från företagets balansräkning som visar IB, UB och periodens förändring på ett enkelt och överskådligt sätt.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!