Vad är en Tulldeklaration?

När man importerar eller exporterar varor i Sverige behöver man deklarera varorna till Tullverket. För att deklaration ska vara möjligt behöver det Svenska företaget som exporterar varan uppge taric nummer, vikt och värde på varan samt mottagarens organisationsnummer alt. personnummer om det är en privatperson och adress. Vid export får deklarationen därefter ett Tull-id knutet till sig, ett unikt nummer för just den sändningen. För att exporten av varan ska bli godkänd behöver företaget begära en klarering av tullverket på ett exportkontor. Många gånger fraktas varor som bara ska utlånas då behöver företaget deklarera detta som temporär export för att slippa betala tullavgift för varan. Varan föranmäls då till landet för export och ännu en gång när varan åter kommer tillbaka till Sverige.

Hur används varukoder och taric nummer?

Varje vara har ett varukod eller en så kallat taric nummer knutet till sig som förklarar varans egenskaper, användningsområde och skattesats, taric nummer för samtliga varor går att hitta på tullverkets hemsida. Det är olika tull avgifter beroende på vilken vara det gäller och om den ska importeras eller exporteras. Värdet kan vara svårt att uppskatta för tull deklaranten därför uppförs ofta en proformafaktura används vid förtullnings ärenden, som anger varans värde, vikt, mottagare samt taric nummer.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!