Hur fungerar Traktamente?

Traktamente är en form av extra ersättning som anställda kan få från sina arbetsgivare för resor som de gör i tjänsten. Anledningen bakom är att kompensera den anställda för de ökade levnadskostnaderna som kan uppstå när man är på resande fot. Traktamentet fungerar som en sorts schablonersättning som ska kompensera den anställda för utgifter för mat, dryck och andra mindre utgifter. Ifall den anställda får sina måltider betalade från arbetsgivaren eller om de ingår i hotellvistelsen så ska traktamentet bli lägre. För att traktamente ska gälla behöver övernattningen ha skett minst 50 km från hemmet. De traktamenten som finns är för en hel dag, halv dag samt nattraktamente.

Vilka är schablonbeloppen för skattefritt traktamente?

Behöver man betala skatt för traktamente?

Traktamente är skattefritt för den anställde upp till ett visst schablonbelopp, ersättning utöver detta belopp är skattepliktigt. Schablonbeloppen beror på vilket land som övernattningen har skett i och är oftast högre för övernattning utanför Sverige. Schablonbeloppet för övernattning i Sverige är på 230kr (2019) medans den i Norge uppgår till 823kr (2019). Gränserna för traktamente påverkas inte av den faktiska kostnaden för maten, men man behöver dock fortfarande själv ha betalat för maten. Betalar någon annan för ens måltid minskas traktamentet då man som anställd inte längre har samma måltidsutgifter, om exempelvis kunden bjuder på lunch så minskas traktamentet med 35% från schablonavdraget, oberoende av vad lunchen kostade. Maximala beloppet som kan betalas ut som traktamente gäller endast för arbete på en och samma ort i högst tre månader. Efter tre månader sker normalt en reducering av traktamentet och efter ytterligare två år sker ännu en reducering av den anställdas traktamente.

Vad klassas som en tjänsteresa?

Kravet för att få erhålla traktamente är att som anställd vara på tjänsteresa. En tjänsteresa behöver vara på en plats minst 50 km från den anställdes ordinarie arbetsplats och 50 km från den anställdas boende. Sedan behöver den anställda spendera en natt på platsen för att få en heldags skattefritt traktamente. Utöver dessa krav behöver resan även vara av samband med företagets affärsverksamhet, företaget ska enligt Skatteverket kunna påvisa att detta direkt eller indirekt ska leda till högre intäkter för företaget.

Hur räknar man ut längden på tjänsteresan?

Den anställde påbörjar sin tjänsteresa från vilken tid den lämnar kontoret eller bostaden. För att erhålla heldagstraktamente behöver tjänsteresan inledas innan klockan 12:00 och avslutas efter klockan 19:00. För halv dags ersättning kan resan påbörjas efter 12:00 och avslutas tidigare än 19:00. Som anställd går det även att erhålla nattschablon för resor mellan klockan 24:00 och 06:00. Om den anställde befinner sig i flera länder under en och samma dag ska schablon gränsen för traktamentet baseras på det landet som man tillbringar längst tid mellan 06:00 och 24:00 i, tid den anställde spenderat i båt eller på flyget räknas ej.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!