Vad är en (aktie) split och omvänd split?

Vad är en aktiesplit och varför gör företag det?

När man talar om ordet split i aktiesammanhang syftar man på den engelska betydelsen av ordet dela. Vid en split delar företaget på sina aktier så att de blir fler till antalet. Detta leder i sin tur till att de individuella aktierna blir mindre värda, då varje aktie nu motsvarar en mindre del av företaget. Varför ett företag väljer att genomföra en split kan vara av olika anledningar, men en vanlig anledning brukar vara för att göra aktien billigare och mer attraktiv till investerare. Detta görs oftast då aktierna har uppnått så hög kurs att den blir svårt och klumpig att handla med, framförallt för småsparare. Spliten påverkar inte aktiekapitalet i företaget som fortsätter att vara detsamma.

Exempel på en split

Bolaget genomför en split 2:1 (1 gammal aktie blir 2 nya).

Aktiepriser för split

Antal aktier: 1 000 000
Pris per aktie: 100 SEK
Börsvärde: 100 000 000 SEK

Aktiepriser efter split

Antal aktier: 2 000 000
Pris per aktie: 50 SEK
Börsvärde: 100 000 000 SEK

Resultatet är att börsvärdet är oförändrat, men aktiepriset har halverats.

Vad är en omvänd split och varför gör företag det?

Motsvarigheten till split heter en omvänd split, där istället för en delning av aktier genomför företaget en sammanslagning av aktierna. Syftet bakom en omvänd split är också att göra aktierna mer attraktiva men genom att höja aktiekursen istället. En omvänd split leder till att det blir färre aktier i företaget och varje aktie kommer motsvara en större procentuell del i företaget. En omvända split sker oftast när aktiepriser blivit så lågt att aktievärdet ibland blir svårt att överblicka. En omvänd split påverkar inte heller aktiekapitalet i företaget som fortsätter vara densamma.  

Exempel på en omvänd split

Bolaget genomför en split 1:4 (4 gamla aktier bildar 1 ny).

Före omvänd split

Antal aktier: 40 000 000
Pris per aktie: 10 SEK
Börsvärde: 400 000 000 SEK

Efter omvänd split

Antal aktier: 10 000 000
Pris per aktie: 40 SEK
Börsvärde: 400 000 000 SEK

Resultatet är att börsvärdet är oförändrat, men aktiepriset har ökat med 400%.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!