Sociala avgifter

Sociala avgifter är avtalade och lagstadgade avgifter som företag betalar för sina anställda som används för att finansiera det socialförsäkringssystemet i respektive land. Företagen behöver betala sociala avgifter för för alla deras anställda som får utbetald lön och i enskilda näringsverksamheter behöver den enskilda näringsidkaren själv betala in de sociala avgifterna i form av egenavgifter. I Sverige används sociala avgiften och egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) för att finansiera olika socialförsäkringar som ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, arbetslöshetskassa, sjukförsäkringsavgift, föräldraförsäkringsavgift, arbetsmarknadsavgift, arbetsskadeavgift samt allmän löneavgift. Dock kan man i vissa fall behöva betala in en särskild löneskatt istället för arbetsgivaravgifter eller egenavgifter.

Skillnad mellan Avtalade och lagstadgade sociala avgifter?

Sociala avgifter som företagen betalar för sina kollektivanställda är uppdelade i en lagstadgad del och en del som baseras på de anställdas kollektivavtal. Sedan 1994 har de lagstadgade arbetsgivaravgifterna i Sverige legat på ungefär samma nivå, medan de avtalade sociala avgifterna har ökat mycket på grund av företagens vilja att främja deras personal. Dessa avtalade sociala avgifter inkluderar avtalspension och avtalsförsäkring och beror helt på vilket kollektivavtal som omfattar den anställde. Avtalade försäkringarna inkluderar försäkringar som livs-, skada, och sjukförsäkring samt premier till ansluten tjänstepensions förmedlare.