Mer om Skatt?

Skatt är en obligatorisk ekonomisk avgift eller någon annan typ av avgift som en statlig organisation ålägger en skattskyldig (en enskild person eller annan juridisk person) för att finansiera olika offentliga utgifter. Att undkomma betalning, tillsammans med skatteflykt eller beständighet, är straffbart enligt lag. Skatterna består av direkta eller indirekta skatter och kan betalas i pengar eller som motsvarande tillgångar om inkasso blir tillkallad.

Vad är syftet med skatt?

Skatter i Sverige finns i olika former och återläggs konsumenter beroende på avsikt. Skatter kan ha andra syften förutom att enbart dra in pengar till Staten. Trängselskatt och fordonsskatt leder i någon mån till att färre människor färdas med bil. Mervärdesskatt (moms) och punktskatt ämnar att styra konsumenters köp beteenden, där skadliga varor åläggs en högre skattesats medans allmännyttiga varor som böcker och tidningar har en lägre. En annan skatt som är anpassad utifrån behov är arbetsgivaravgifter, där människor som har svårare att få jobb kan få en lägre skattesats.

Aktiebolag skatt

Skattereglerna för företag är beroende på företagsform. Där juridiska personer som ekonomiska föreningar blir beskattade i företaget medans fysiska personer som enskilda företagare och delägare i handelsbolag och kommanditbolag blir direkt beskattade för företagets vinst. Ägare av aktiebolag kan välja lite hur de ska bli beskattade. Aktiebolaget kan betala ut lön till sina anställda och måste då betala sociala avgifter samt göra avdrag för löneskatten. För årsresultatet i aktiebolaget beskattas de för sin vinst de haft under året genom en bolagsskatt som är på 21,4% för 2019 (2021 sänks den ytterligare till 20,6%). Därefter beskattas ägarna för eventuell utdelning som betalas ut från aktiebolaget, skattesatsen på utdelningen kan variera men är 20% inom 3:12 reglerna.

Vad är punktbeskattning?

Statens användning av punktskatt ämnar att kontrollera och styra konsumenters köpbeteende. Där skadliga varor får en högre skatt och blir på så sätt dyrare, och det i sin tur ska leda till en lägre konsumtion av den varan sker. Varor som är pålagda en punktskatt är tobak, bensin, spel, reklam, energi, alkohol och lotteri.

A-skatt, F-skatt och FA-skatt

Du kan läsa mer om A-skatt, F-skatt och FA-skatt här!

Hur blir man begränsad skattskyldig?

Som medborgare i Sverige klassificeras du antingen som obegränsad eller begränsad skattskyldig. Skillnaden mellan de två ligger i ifall man är skattskyldig i Sverige eller inte. Är man obegränsad skatteskyldig så skattas alla ens inkomster i Sverige. För att bli begränsad skattskyldig, ska du har skrivit ut dig ur Sverige samt spenderat minst 6 månader i ett annat land. Du ska inte heller ha någon väsentlig anknytning till Sverige, ej vara bosatt och inte heller vistas stadigvarande i Sverige. Det kan dock finnas undantag för skattskyldigheten även om man uppfyller samtliga punkter och de kan bero på ifall Sverige har slutit ett skatteavtal med det andra landet. Du kan läsa mer om skatteavtalen för varje land som Sverige har avtal med hos Skatteverket.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!