Vad är Rörelsemarginal?

Ett företags rörelsemarginal är ett nyckeltal som anger hur stor del av varje omsatt krona i verksamheten som blir kvar efter kostnaderna till att täcka räntor, skatt och ge eventuell vinst.

Vad visar bolagets rörelsemarginal?

Ett företags rörelsemarginal är en bra indikator på hur bra det går för företaget. Det visar hur stor del av företagets intäkter som kan täcka icke-driftskostnader, som till exempel att betala ränta. Rörelsemarginalen är ofta mycket viktigt för investerare, intressenter och långivare för att bedöma företagets lönsamhet. Företag med högt rörliga rörelsemarginaler signalerar oftast en ökad affärsrisk. På samma sätt kan man se på företagets tidigare rörelsemarginaler, om nuvarande vinster kommer att vara långvariga.

Hur man beräknar rörelsemarginal

För att beräkna ett företags rörelsemarginal delar man rörelseresultatet med nettoomsättningen:

Rörelsemarginal = Rörelseresultat / Omsättning

Rörelseresultatet kallas ofta resultat före ränta och skatter (EBIT). Rörelseresultat eller EBIT är den inkomst som lämnas i resultaträkningen, efter avdrag för samtliga rörelsekostnader och kostnader såsom försäljningskostnader, administrationskostnader och kostnader för sålda varor (KSV).

Exempel på rörelsemarginal

Företaget AB har en årlig omsättning på 1,000,000 SEK och ett resultat före skatt (rörelseresultat) på 100,000 SEK. Detta ger en rörelsemarginal på 10 %.

Vilka begränsningar har rörelsemarginalen?

Rörelsemarginal bör endast användas för att jämföra företag som verkar inom samma bransch och helst ha liknande affärsmodeller och omsättning. Företag i olika branscher med helt andra affärsmodeller kommer ha mycket olika rörelsemarginaler, en jämförelse mellan dem skulle således vara meningslöst.

Andra användningsområden för rörelsemarginal?

Rörelsemarginal kan ibland användas av styrelsen för att se vilka företagsprojekt som ger mest avkastning. Men hur man fördelar kostnaderna kan vara en avgörande faktor.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!