Vad är Räntabilitet?

Räntabilitet är lönsamhetsmått och ett nyckeltal som ofta används för att mäta ett företags vinst i förhållande till kapitalet som ägarna har investerat i företaget. Räntabilitet mäts oftast som en procenttal och ju högre räntabilitet desto bättre. Enkelt sagt innebär högre räntabilitet att aktieägarna får en bra avkastning av företaget på sina investerade pengar. Det går att ställa avkastningskravet för eget kapital mot räntekostnaden för främmande kapital för att få fram den genomsnittliga räntekostnaden ett företag har. Nyckeltalet räntabilitet avser att användas främst som ett lönsamhetsmått. Det finns olika räntabilitets mått som företaget kan använda för att beräkna sin effektiva avkastning, de vanligaste som används är räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på sysselsatt kapital, räntabilitet på operativt kapital och räntabilitet på total kapital.

Hur beräknas räntabilitet?

Beroende på vilket räntabilitets mått man vill beräkna ställer man företagets omsättning eller vinst i relation till eget kapital, total kapital, kapital investering eller sysselsatt kapital. När man räknar ut företagets räntabilitet får man fram ett procentuellt svar som ämnar att visa på förhållandet mellan kapital och resultat. Företagets lönsamhet kan avläses genom att ställa procentsatsen mot andra företag eller andra lönsamhetsmål.   

Olika formler för att räkna på räntabilitet

  • Räntabilitet = Vinstmarginal x Kapitalets omsättningshastighet
  • Räntabilitet på eget kapital = Resultat ÷ Eget kapital
  • Räntabilitet på totalt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷Totalt kapital
  • Räntabilitet på sysselsatt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷ Sysselsatt kapital
  • Räntabilitet på operativt kapital = Rörelseresultat ÷ Operativt kapital

Vad är Du Pont modellen?

Ett annat bra sätt att analysera ett företags räntabilitet på totalt kapital är genom att använda sig av den klassiska ”Du Pont”-analysen. Modellen och namnet härstammar från det klassiska amerikanska företaget med samma namn. Modellen är överskådlig och sammanfattar på ett bra och systematiskt sätt företagets lönsamhet, dessutom så finns all nödvändig information och data redan i företagets resultat– och balansräkning från företagets årsredovisning. Modellen lämpar sig vid användning i olika scenario simuleringar där ägarna kan räkna fram hur avkastningen på företagets totala totala kapital påverkas av olika förändringar i företagets resultat eller diverse investeringar.   

Du Pont-modellen bygger på en resultat- och en kapitaldel och formler ser ut så här:

  • Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstmarginal * kapitalets omsättningshastighet.
Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!