Proforma

Proformafakturor används främst vid tulldeklarationer

Uttrycket pro forma är latin och enkelt översatt betyder det ”för formens skull”. Proforma uttrycket används för dokument vars syfte är att uppfylla de ställda formaliteterna. Enkelt sagt är proformafaktura inte en riktigt faktura då dess syfte aldrig ämnar att erhålla betalning, utan proformafakturan används istället som, exempelvis underlag till tulldeklarationer vid export. Proformafakturor upprättas som en formsak vid deklarationer för att visa värdet och innehållet av exporterade varorna. Vid vissa fall kan även mottagarlandet därför kräva att granska en faktura eller en proformafaktura som avser den deklarerade försändelsen.

En proformafaktura utgör inte underlag för betalning

Andra exempel på varor för vilka en proformafaktura kan upprättas är:

 • Gåvor
 • Varuprover
 • Reklamföremål
 • Retur och defekta varor
 • Ersättnings- och garantivaror

Vad behöver finnas med på en proformafaktura?

För att proformafakturan ska uppfylla sitt syfte behöver den vara så detaljerad som möjligt. Informationens som behöver finnas med variera från land och beroende på vilken vara som exporteras, men vanligtvis ska den innehålla följande:

 • ”Pro Forma” ska finnas med på fakturan
 • Datum för utfärdande av fakturan
 • Avsändarens namn och adress
 • Mottagarens namn och adress
 • Taric nummer
 • Detaljerad beskrivning av innehållet
 • Antal, vikt och värde
 • Ibland måste en texten ”Endast för tulländamål” anges.