Vad är Preliminärskatt?

Preliminärskatt är en skatt som företaget betalar men som endast bygger på en beräkning av företagets preliminära resultat. I början av varje inkomstår upprättar företaget en budget för kommande period men förväntad omsättning och vinst för företaget. Denna summan uppges därefter till Skatteverket som i sin tur beräknar hut mycket företaget måste betala i skatt varje månad under inkomståret. Skatten som benämns som preliminärskatt och ska betalas till Skatteverket den 12:e varje månad eller den 13-14:e i de fall den 12:e inträffar på en helgdag. Näringsidkare med FA-skatt betalar själv preliminärskatt på sin enskilda näringsverksamhet, även om de är anställda och det är arbetsgivaren som drar av skatten på lönen.   

Hur beräknas den slutgiltiga skatten? 

Efter avlutat beskattningsår går företaget igenom sin redovisning och upprättar ett bokslut, årsredovisning och en inkomstdeklaration där de fastställer den faktiska resultatet för året. När det faktiska resultatet har blivit fastställt och rapporterats in till Skatteverket så matchas den verkliga skatten mot den inbetalda preliminärskatten för året, företaget får därefter besked om de har betalat in för mycket eller för lite skatt baserat på preliminärskatten. Många nystartade företagare väljer att uppge att de inte kommer tjäna några pengar under de första räkenskapsåret och betalar därmed inte heller någon preliminärskatt under året, men om de trots det ändå gör ett positivt resultat så kommer de behöva betala en restskatt. Det är därför viktigt att lägga undan en del av vinsten för att kunna betala restskatten i de fall man misstänker att man har betalat för lite preliminärskatt.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!