Vad är ett P/E-tal?

P/E är en förkortning för en utav de vanligaste nyckeltalet price per earnings. Nyckeltalet används för att se om en aktie är köpvärd eller inte utifrån aktiens pris (P/Price) och avkastning (E/earnings). Det går därmed enkelt att räkna ut aktiens pris i relation till aktiebolagets vinst per aktie, och därigenom räkna fram bolagets räntabilitet. Enkelt räknat så är vinsten per aktie företagets totala vinst delat med total antal aktier som finns utgivna i bolaget.

Hur räknar man ut P/E-tal

Företagets P/E-tal räknas ut genom att dela aktiens pris med bolagets totala vinst delat på antal aktier. Om ett företag har P/E tal 10 betyder detta att det tar 10 år för aktien att betala tillbaka sig själv. Detta är dock ett teoretiskt antagande då vinsten är beräknad på tidigare historiska siffror från finansiella rapporter och årsredovisningar. Företag med lågt P/E tal ger en bättre avkastning och är därmed billigare att köpa än företag med högre P/E tal. Tidigare var en tumregel i företagsvärdering att värdera företaget utifrån P/E 10, men aktiemarknaden i Sverige på senare år tenderar att röra sig mellan P/E tal 15-20 så det kanske är en bättre utgångspunkt.

Ett räkneexempel:

  • Aktiekursen ligger på 100 SEK per aktie
  • Senaste vinsten var 10 SEK i vinst per aktie

100/ 10 = 10 i P/E-tal

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!