Organisationsnummer

Organisationsnummer är för juridiska personer vad personnummer är för fysiska personer. Organisationsnummer för företag är en svensk företeelse och infördes år 1975 av Skatteverket, detta för att enklare kunna identifiera juridiska personer. Det används inte enbart för identifiering till Bolagsverket och Skatteverket utan är även ett krav vid upprättande av avtal mellan juridiska personer. Företagets momsregistreringsnummer eller så kallat VAT-nummer utgår från företagets organisationsnummer, utan bindestreck och börjar på SE och slutar på 01.

Hur är organisationsnumret konstruerat?

Organisationsnumret är alltid 10 siffror, samma som en fysisk persons personnummer. För att särskilja dem är de 6 första siffrorna inte ett datum samt att den sista siffran är en kontrollsiffra som kan beräknas utifrån de föregående siffrorna. Vidare är alltid andra paret siffror (nr 3 och 4) i organisationsnumret minst 20, för att inte förväxlas med andra paret i personnumret som alltid är mellan 01-12. Organisationsnumret ska vara unikt för varje företag och därmed förekommer inte två likadana nummer.

Den första siffran i organisationsnumret anger vilken företagsformer som organisationen har:

  • 1 – Dödsbon
  • 2 – Stat, landsting, kommuner, församlingar
  • 3 – Utländska företag som bedriver näringsverksamhet eller äger fastigheter i Sverige
  • 5 – Aktiebolag
  • 6 – Enkelt bolag
  • 7 – Ekonomisk förening
  • 8 – Ideella föreningar och stiftelser
  • 9 – Handelsbolag och kommanditbolag
  • (Enskilda firmor har ägarens personnummer som organisationsnummer)