Vad är Nominellt värde?

Nominellt värde med avseende på obligationer och aktier, är det angivna värdet av en emitterad säkerhet, i motsats till marknadsvärdet. Inom nationalekonomi hänvisar nominella värden till det aktuella priset utan att ta hänsyn till inflation eller andra faktorer – i motsats till reala värden, där justeringar görs för generella prisnivåförändringar över tiden.

Fördjupning av nominellt värde

Nominellt värde är en kritisk del vid beräkningar av obligationer och aktier, räntebetalningar, marknadsvärden, rabatter, premier och avkastningar. Nominella och reala värden spelar också en viktig roll i nationalekonomin, oavsett om det tar hänsyn till nominell BNP jämfört med reala BNP eller nominella räntor jämfört med reala räntor.

Verkliga värden tar hänsyn till förändringar i köpkraft. Medan den nominella avkastningen återspeglar investerarens procentuella avkastning i relation till sin initiala investering, tar den reala avkastningen i hänsyn till inflationen och den faktiska köpkraften som investeraren får utav sin investering.

Nominella värden i nationalekonomi?

Inom nationalekonomi är nominella värden lika med monetära värden som inte har justerats för inflationen, och inkluderar därför förändringar i pris och tillväxt. Nominella siffror är emellertid vilseledande när man jämför värdeförändringar över tiden, eftersom inflationen minskar reala värden. När den presenteras med en realränta eller realt värde, kommer den nominella räntan att härledas från att tillföra realräntan till inflationen.

Exempel
Om den reala BNP-tillväxten för året är 4% och den reala årliga inflationen är 2%, kommer årets nominella tillväxt att vara 6%.

Nominell jämfört reala valutakurser

När man tittar på ett lands export styrka i relation till konkurrenternas är det den reala växelkursen väldigt viktig. Den nominella växelkursen är antalet enheter i den inhemska valutan som behövs för att köpa en enhet i en viss utländsk valuta, medan den reala växelkursen definieras som förhållandet mellan den utländska prisnivån och den inhemska prisnivån. I motsats till den nominella växelkursen är den reala växelkursen alltid flytande, för även i fast växelkursreglering förändras den reala växelkursen när inflationen ändras.

Vad är aktiers nominellt värde?

Aktiernas nominella värdet är deras ursprungliga värde som oftast uppstod vid tidpunkten då bolaget bildats och har en direkt anknytning till företagets aktiekapital i balansräkningen. Det är möjligt för bolag att öka sina aktiers nominella värden genom till exempel en fondemission. Det nominella värdet för aktier är det värde som bland annat anges i börstabeller och index samt aktiebolagets aktiebrevet. Aktiernas nominella värde har ingenting att göra med marknadspriset på företagets aktier.

Exempel
Ett företags styrelse besluta att ta in 10 msek i extern kapital genom att emittera 1 msek nya aktier till marknadspriset av 10 kr per aktie. Det nominella värdet eller kvotvärdet per aktie var vid tillfället 1kr. Det betyder att av de nyligen tillförda kapitalet som företaget fått genom emissionen kommer 1 msek att gå in som aktiekapital och de resterande 9 msek som är aktiernas överkurs kommer att bli övervärde i bokföringen.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!