Vad är Nettoomsättning?

Nettoomsättningen är den sammanlagda värdet av all försäljning som företaget gjort i den normala verksamheten, justerat för moms, rabatter och andra skatter som är direkt knutna till omsättningen. Företagets nettoomsättning utgörs av allt som är lika med företagets intäkter från den normala verksamheten. Den utgörs av företagets intäkter från sålda varor och utförda tjänster men inte försäljningar som inte rör den direkta verksamheten som till exempel kan vara aktie– eller fastighetsförsäljningar, bidrag, gåvor, medlemsavgifter eller liknande intäkter som inte grundas sig i företagets primära verksamhetsaktiviteter.

Vad är nettoomsättning ett mått på?

Eftersom alla företags mål är att tjäna pengar till sina ägare blir företagens nettoomsättning ett centralt och mycket viktigt mått för att mäta företags prestationer. Nettoomsättningen visar hur mycket pengar som företaget tjänar under en viss period på att följa sitt verksamhetsmål. Analytiker kan jämföra och analysera företagets utveckling och jämföra företag i samma och olika branscher med varandra. Det går dock inte att att enbart använda sig av variabeln omsättning för att ta reda på företagets lönsamhet eftersom olika företag kommer ha olika kostnader och därmed olika möjligheter till att göra vinst.

Vad är nettoomsättning? | Din Bokföring

Nettoomsättningen fungerar även som ett mått som hjälper till att klassificera företag som större eller mindre. Det finns olika regler och krav inom skatt, revision och redovisning som företag måste förhålla sig till beroende på om de är ett stort eller ett litet företag.

Undantag för vissa företag 

Ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet i mycket begränsad omfattning har många gånger nettoomsättning som framstå som mycket låg och skulle kunna klassificeras som hobbyverksamhet eftersom deras verksamhet kan vara mycket spridd. Därför gäller ett undantag för ideella föreningen som innebär att de även ska räkna med medlemsavgifter, gåvor och bidrag i deras nettoomsättning.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!