Vad är Moms?

Företag som bedriver näringsverksamhet och innehar ett momsregistreringsnummer i Sverige måste ta ut moms från deras kunder för försäljning av deras varor och tjänster, så kallad utgående moms. Momsen även kallad mervärdesskatten är varken en intäkt eller kostnad för företagen utan enbart en konsument skatt som betalas av kunderna och betalas in till Skatteverket. Detsamma gäller när man själv köper varor och tjänster så måste man betala mervärdesskatt, så kallad ingående moms. När företagets sedan redovisar sin moms i deklarationen så är det skillnaden mellan ingående och utgående moms som ska betalas in eller få återbetalt av Skatteverket. Momsen är för det mesta inkluderat i priset för varorna och tjänsterna som konsumeras men som företagare behöver man lägga på korrekt moms vid försäljning av ens egna varor och tjänster.

Vad finns det för olika momssatser?

Beroende på vilken typ av vara eller tjänst som mervärdesskatten ska påföras gäller olika momssatser. Momssatserna är 25, 12 och 6 procent där normala momssatsen för de flesta varor och tjänster är 25 procent.

Momssatsen på 6 procent gäller för de flesta kulturaktiviteter som entréavgifter till idrotts-, museum- och biblioteksverksamhet inkluderar även böcker och tidningar samt för kollektivtrafik såsom buss-, flyg- och taxiresor.

Momssats på 12 procent gäller för livsmedel, restaurangbesök, camping och hotell samt försäljning och importering av konstverk.

Finns det undantag för moms?

Förutom ovan angivna momssatser finns det verksamheter som inte är förpliktade att ta ut någon moms och dessa verksamheter är:

 • Annonsering och annonsackvisition*
 • Arkivverksamhet
 • Arrenden
 • Artist
 • Banktjänster
 • Biblioteksverksamhet
 • Blod
 • Entréavgifter anordnade av staten
 • Fartyg*
 • Fastigheter
 • Finansieringstjänster
 • Flygbensin och flygfotogen*
 • Flygplan*
 • Folkbildningsverksamhet
 • Framförande av ett upphovsrättsligt skyddad litterärt eller konstnärligt verk
 • Försäkringar
 • Gravskötsel*
 • Guld*
 • Kataloger*
 • Kultur bildningsverksamhet
 • Lotteri och vadhållning
 • Läkemedel*
 • Medlemsblad*
 • Modersmjölk
 • Motorfordon*
 • Museiverksamhet
 • Mynt*
 • Organisationsskrifter*
 • Personaltidningar*
 • Program*
 • Radioprogram
 • Sedlar*
 • Sjukvård
 • Skepp*
 • Skådespelare
 • Social omsorg
 • Tandvård
 • Tryckning*
 • Tv-program
 • Utbildning
 • Uthyrning
 • Utövande konstnärs
 • Värdepappershandel

*Men alla momssatser har en undantag, och för en exakt lista över momssatserna hänvisar vi till Skatteverkets hemsida som ni hittar här.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!