Leverantörsreskontra

Levreskontra är en sidoornad bokföring som används av större företag med många leverantörer och transaktioner för att hjälpa företaget att hålla reda på alla leverantörsfakturor. När leverantörsfakturorna endast bokförs mot konto 24 leverantörsskulder blir det väldigt tidskrävande och svårt att i slutet av redovisningsperioden att veta vilka fakturor som blivit betalda och vilka som inte blivit betalda. Leverantörsreskontran kan ses som en databas som innehåller kompletterande information till leverantör skuldkontot. Den innehåller informationen om fakturor, påminnelser, rabatter samt information om företagets leverantörer som företagsnummer, företagets kontaktperson, adress och övriga uppgifter som kan anses viktiga. I levreskontran kan företaget sedan alltid komma åt information om hur mycket företaget har betalat till varje leverantör under året, och hur mycket skulder företaget fortfarande har utomstående, vilka rabatter företaget har erhållit med mera. En levreskontra hjälper helt enkelt företagen att ha en bättre koll över sina kostnader och sina leverantörer.

Vilka andra reskontror finns det?

Även om de vanligaste typerna av reskontror är kund- och leverantörsreskontran så finns det användningsområden för andra typer av sidoornade reskontror. Ett exempel som många företag använder sig av är en reskontra för företagets anläggningstillgångar. Detta då anläggningstillgångarna ska redovisas var för sig och avskrivningarna enklare ska gå att beräkna. En annan välanvänd reskontra typ är för företag som arbetar i projekt, då kan företagen ha en sidoornad reskontra där de samlar all information samt alla intäkter och kostnader för varje projekt så att de får en bra överblick och följa de individuella projekten.