Vad är ett Lagerbolag?

Ett lagerbolag är ett färdigregistrerat bolag med aktiekapital på 50,000 kr som ligger på lager och väntar på att säljas och därefter aktiveras. Lagerbolag är av standardtyp och med ett eget organisationsnummer men ingen verksamhet har bedrivits i det. Vid köp av lagerbolag ändras företagets uppgifter som namn, verksamhetsbeskrivning, bolagsordning, adress samt styrelse till det av köparen och blir på så sett ett helt nytt bolag. Man får också ofta hjälp med skatte- och avgiftsanmälan som behöver anmälas till Skatteverket om man vill snabbt börja fakturera sina kunder. Behöver du hjälp med bolags uppstart eller avveckling använd er av säkra leverantörer som exempelvis Bolago.

Skillnaden mellan ett lagerbolag och ett "gammalt" bolag?

Ett lagerbolag är ett bolag som aldrig haft någon verksamhet till skillnad från ett gammalt bolag. Lagerbolagets bokföring innehåller i princip bara två verifikationer medans i det gamla bolaget kan det vara flera års redovisning. Fördelen med att köpa ett gammalt bolag är att det kan redan ha en bra kreditbetyg som kan föras vidare eller ett förlustavdrag som kanske kan utnyttjas. Dock ska man vara försiktig då det kan finnas upptagna skulder hos okända borgenärer.

Fördelar och nackdelar med lagerbolag?

Fördelen med att köpa ett lagerbolag är att man kan komma igång mycket snabbare med sin verksamhet än om man själv startar ett bolag genom Bolagsverket. Man har också hjälp genom hela bolagets uppstartsprocess och kan på så sätt minimera riskerna för kostsamma fel. En annan fördel är att man kan använda företagets egna aktiekapital för uppstartsutgifterna, till skillnad från att starta själv där man får lägga ut pengarna innan bolaget är startat. Den främsta nackdelen som finns med att köpa ett lagerbolag är att det kostar något mer än att starta på egen hand.

Slipp krånglig bokföring och kontakta oss idag!