Vad är Kvotvärde?

En akties kvotvärde är vad som innan 2006 års aktiebolagslag benämndes som nominellt värde. En akties kvotvärde är helt enkelt företagets aktiekapital dividerat med antalet utgivna aktier. Exempelvis om ett aktiebolag har ett ursprungligt aktiekapital om 50,000 kronor och det består av totalt 1000 aktier så beräknas aktiernas kvotvärde som 50 000 kronor/1000 = 50 kronor per aktie.

Anledningen bakom införandet av kvotvärde begreppet vid 2006 års aktiebolagslag hade mest sannolikt att göra med att förtydliga begreppet och ge riktlinjerna för hantering av emission. Detta då de samtidigt valde att avstå från att införa möjligheten att emittera nya aktier till ett pris under marknadskurs.

Spelar kvotvärde någon roll?

Aktiernas kvotvärde spelar oftast ingen roll då företagen själva kan bestämma antalet aktier som de vill att företaget ska ha och därmed även bestämma aktiernas kvotvärde. Men det finns tillfällen kvotvärde spelar en roll i företagets redovisning.

Exempelvis om företaget genomför en nyemission där de emitterar 1,000 st nya aktier och de nyemitterade aktiernas säljs för 80 kr per aktie, så kommer företagets aktiekapital att öka motsvarande de emitteras aktiernas kvotvärde. Det vill säga 1,000 st x 50 kr = 50,000 kr. Resterande summa 30 kr x 1,000 st kommer att redovisas i en överkurs fond, och kommer att tillhöra företagets fria kapital.  

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!