Vad är Kredit?

Kredit kan betyda många saker, men i bokföringssammanhang tillämpas det vid så kallad dubbel bokföring. Att debitera något är att öka den positiva sidan (+) medans att kreditera något är att man minskar (-). Den dubbla bokföringen har sitt ursprung från köpmän i Italien under 1400-talet och innebär att alla transaktioner bokförs två gånger; en gång i debet och en gång i kredit. Men den huvudsakliga principen kring finansiella transaktioner är att debet är ska visa hur pengarna används, medan kredit ska visa varifrån pengarna kommer.

Vad händer när man krediterar ett konto?

Vad som händer med individuella konton när de blir krediterade beror helt på vad för typ av konto det är. För att få en överblick vad kredit gör till de olika kontoklasserna se sammanställningen nedan.

  • Att kreditera ett tillgångskonto (kontoklass 1) innebär att tillgångarna minskar.
  • Att kreditera ett skuldkonto/eget kapital (kontoklass 2) innebär att skulderna och eget kapital ökar.
  • Att kreditera ett intäktskonto (kontoklass 3) innebär att intäkterna ökar.
  • Att kreditera ett kostnadskonto (kontoklass 5-8) innebär att kostnaderna minskar.
Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!