Vad är Kontantmetoden?

Till skillnad från faktureringsmetoden bokför företag som använder sig utav kontantmetoden fakturorefter de har blivit betalda eller att företaget har fått betalt.

Företagen behöver alltså inte bokföra fakturorna i två steg, utan de bokförs när inkomster och utgifter inträffar i företaget. Kontantmetoden kan får endast tillämpas av företag som har en nettoomsättning som understiger 3 miljoner kronor per år. Om företaget använder sig utav kontantmetoden men nettoomsättningen har under året överstigit 3 miljoner kronor behöver företaget inte byta bokföringsmetod på direkten, utan företagets nettoomsättning måste överstiga 3 miljoner kronor två år i rad.

Hur bokför man med kontantmetoden?

Den största skillnaden mellan bokföringsmetoderna är att i kontantmetoden bokför företaget endast då pengar har överförts. Att använda sig utav kontantmetoden anses därmed ofta vara en förenklad version av löpande bokföring eftersom företaget enbart behöver bokföra alla transaktioner en gång. Därmed tas ett led bort i bokföringen eftersom leverantörsskulder och kundfordringar utelämnas. Kontantmetoden innebär förra konteringar, färre konton och ger därmed inte en lika bra överblick över förfallna fakturor, faktura datum och uppkommande faktura in- och utbetalningar.

Vid bokslut måste dock företaget redovisa samtliga utestående fakturor som ännu inte betalats. Fakturorna bokförs på ankomstdatum eller fakturadatum så att de hamnar på rätt räkenskapsår. Detta är anledningen bakom varför kontantmetoden ibland kallas för bokslutsmetoden.

Hur redovisar man moms med kontantmetoden?

Företag som tillämpar sig utav kontantmetoden redovisar därmed momsen vid betalningstillfället i enlighet med hur fakturorna bokförs. Finns det däremot obetalda fakturor vid räkenskapsårets slut ska momsen för fakturorna redovisas i samband med bokslutet.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!