Vad är Konkurs och Going concern?

Konkurs kan inträffa när en person eller en juridisk person inte längre klarar av att betala sina skulder och inte heller kommer ha möjlighet att göra det under överskådlig framtid. När en konkurs inträffar beslagtas bolagets samtliga tillgångar och används för att betala av skulderna. Det vanligaste sättet ett bolag eller person sätts i konkurs är efter en ansökan till Tingsrätten från främsta bolagets eller personens borgenärer. Men det finns situationer då det skuldbelagda företaget även kallat gäldenären själva sätter sig i konkurs.

Vem får betalt vid konkurs?

Tingsrätten fattar beslut om konkurs och det är även dem som utser en konkursförvaltare. Det är konkursförvaltaren som tar hand om alla gäldenärens tillgångar och säljer av dessa för att betala av de utomstående skulderna. Pengarna som kommer in till konkursboet används för betala av borgenärerna i en viss ordning, där i första hand konkursförvaltaren ska få betalt, sedan ska utomstående skatter till staten betalas, därefter brukar det vara revisor och redovisningskonsulten som får betalt, och till sista betalas övriga fordringsägare.

Vad händer efter konkursen?

Efter konkursen är avslutad och bolaget har likviderats och slutat att existera kan inga mer krav på betalning komma till bolaget. En Privatperson däremot kan fortsättningsvis även komma att bli krävd på betalning även om dennes konkurs har avlutats.

Vad är Goin concern?

Going concern är en redovisningsterm för ett företag som har de resurser som behövs för att fortsätta att drivas i obestämd tid, eller tills dess att bevis för det motsatta presenteras. Denna term avser också att förklara ett företags förmåga att göra tillräckligt bra resultat för att hålla sig flytande eller undvika konkurs. Om ett företag inte är “going concern” betyder det att det har gått i konkurs och dess tillgångar har likviderats. Som ett exempel är många dot-com inte längre going concern bolag efter IT-bubblan i slutet av 1990-talet.

Vem beslutar om ”going concern”?

I allmänhet granskar en revisor ett bolags finansiella rapporter och årsredovisning för att se om det kan fortsätta som going concern bolag ett år efter det att revisionen genomförts. Villkor som leder till betydande tvivel om en going concern är negativa trender i rörelseresultat, löpande förluster från år till år, lånefordringar, rättegångar mot ett bolag och inkasso krav.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!