Vad är ett Kommanditbolag?

Kommanditbolag är en företagsform som kännetecknas av att de alltid har två eller fler bolagsmän, varav minst en ska vara komplementär och en kommanditdelägare. Kommanditbolag är en form av handelsbolag. Komplementär som är en av delägarna har obegränsad ekonomisk ansvar. Det är komplementären som är personligt ansvarig för alla företagets skulder och avtal. Om en ny delägare går in som komplementär i ett kommanditbolag ansvarar denna för företagets alla tidigare skulder. Bolagsmännen som kallas kommanditdelägare däremot har normalt ingen bestämmanderätt i hur bolaget ska styras, men de ansvarar däremot endast för det begränsade kapitalet som de själva investerat i bolaget. Kommanditbolaget är en egen juridisk person och men har ingen krav på startkapital.

För att registrera sig som bolagsman behöver man uppfylla nedanstående kraven

  • Bolagsmannen får inte vara försatt i konkurs
  • Bolagsmannen får inte ha näringsförbud
  • Bolagsmannen får inte ha förvaltare enligt föräldrabalken.

Krav på ett kommanditbolag från Bolagsverket

  • Företagsnamnet måste innehålla ordet ”kommanditbolag eller KB”.
  • Bolagsmännen är personligt ansvariga för företagets avtal och skulder.
  • Den som går in som ny bolagsman i företaget svarar för alla tidigare skulder.
  • Den som är under 18 år behöver ett intyg från förmyndare eller överförmyndare för att få starta företag.
  • Större handelsbolag med endast fysiska personer som bolagsmän ska ha en auktoriserad revisor.
  • Större kommanditbolag och kommanditbolag med juridiska personer som delägare måste lämna in sin årsredovisning.

Fördelar med kommanditbolag

Den största fördelen med att starta ett kommanditbolag är att det inte finns några krav på startkapital.

Beskattning i kommanditbolag

Handelsbolag och kommanditbolag beskattar inte vinsten som uppkommer i verksamheten. istället beskattas delägarna i bolagen genom att betala inkomstskatt och egenavgifter på sin del av företagens vinst. Bolagen belastas som vanligt för eventuell fastighetsskattmoms, pensionärsskatt samt särskild löneskatt.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!