Vad är Kapital?

Företagets kapital är det som används i verksamheten och inkluderar maskiner, pengar, fastigheter och annan utrustning men även andra typer av tillgångar som företaget äger men inte använder, såsom uthyrda maskiner och lokaler. Kapital är på så vis en annan benämning för företagets resurser.

Kapital finns i olika former

  • Realkapital är fysiska objekt som maskiner och fastigheter.

  • Finansiellt kapital är lika med pengar och värdepapper.

  • Immateriellt kapital är immateriella tillgångar som patent, varumärken och goodwill.

  • Humankapital är kunskapen och skickligheten som företagets medarbetare innehar.

Kapital kan användas för beräkningar av nyckeltal

Nyckeltal används ofta inom företagsekonomi för att ge variabler för hur det går för ett företag, och de flesta baseras på företagets kapital på något sätt. Nyckeltal som använder kapital är främst sysselsatt kapital och justerat kapital som använder en beräkning utifrån företagets egna kapital. Nyckeltal används för att ge en djupare förståelse hur det går för företaget än att enbart titta på företagets vinst i bokslutet. Istället för att enbart titta på företagets resultat kan man till exempel beräkna avkastning utifrån räntabilitet.

Slipp krånglig bokföring och kontakta oss idag!