Vad är en Juridisk person?

En juridisk person är ett företag som kan precis som en fysisk person förvärva rättigheter och ta sig an skyldigheter. Det innebär att en juridisk person kan ha anställda, ingå egna avtal, ha skulder och fordringar samt bli stämda eller stämma i domstol. Företag som har företagsformen aktiebolaghandelsbolag och ekonomiska föreningar är juridiska personer. Som juridiska personer räknas även den Svenska staten, landstinget, samtliga kommuner, arbetslöshetskassor, europabolag, europakooperativ, bostadsrättsföreningar, stiftelser samt dödsbon och konkursbon. 

Ansvar för juridiska personer

Företag som enskilda firmor eller enskild näringsidkare är däremot inte juridisk personer, detta då ägaren och firman räknas som samma person. Vid avtal med juridiska personer är det företaget som är bundet av avtalet, och inte personerna bakom företaget. Skyddet från avskiljningen mellan ägarna och företaget är dock inte absolut och i förekommande fall kan företagsstyrelsen behöver ställas ansvariga för företagets aktioner, det kallas för ansvarsgenombrott. Det är fall då företaget har försummat sin ansvarighet, det kan exempelvis inträffa ifall företaget inte betalar skatt.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!