Skillnad mellan Intäkt och Inkomst?

Att det finns skillnad mellan inkomst och intäkt är inte fullständigt klart alla gånger, men det är inte så klurigt som det kan verka. Vanliga uttryck som brukar användas synonymt är inkomst, inbetalning och intäkt. Inom företagsekonomin gör man dock skillnad på de tre begreppen och de är helt enkelt olika uttryck för att man fått betalt för någon vara eller prestation.

  • Inkomster är det som uppstår vid själva försäljningstillfället, och vad företaget erhåller för de varor och tjänster de säljer. Företaget behöver inte erhålla pengar vid själva försäljningen för att en inkomst ska uppkomma, det funkar lika bra med en kundfordran. Själva försäljningen registreras med hjälp av ett kvitto vid kontantförsäljning som innebär att inkomst och inbetalning sammanfaller, eller med en faktura som fungerar som underlag för försäljningens uppkomst.

  • Benämningen intäkt är en periodiserad inkomst och hör främst till företagets redovisning och beskattning. Ett företags intäkter under ett år eller en månad är summan av inkomsterna under samma tidsperiod. För att kunna urskilja om en intäkt har uppkommit under år 1 eller 2 för ett företag tittar man på när själva prestationen faktiskt utförts, och därmed spelar det mindre roll när prestationen faktiskt fakturerats eller betalats. Företaget inkomster ska alltid periodiseras och det innebär att inkomsterna placeras i rätt redovisningsperiod, med utgångspunkt i när inkomsten uppstod.

  • Inbetalningar sker när betalningen har blivit gjort och det kommer in likvida medel till företaget. Vanligtvis sker detta efter inkomsten som brukar vara då man utfärdar fakturan, men vid kontant försäljningar uppstår inbetalning och inkomst samtidigt.

Ett exempel för att förtydliga begreppen

En systemvetare blir anställd för att programmera för ett företag. Han programmerar 100h under 2018 men blir inte riktigt klar, för att slutföra jobbet behöver han också arbeta 10h under 2019. Priset som avtalats för dataspelet är 100,000 kr och det ska betalas ut när jobbet är klart. Systemvetare skickar ut fakturan när arbetet är klart till företaget och daterar den 15 januari. Kunden betalar in hela beloppet till systemvetaren den 1 februari 2019.

  • Inkomsten uppstår när prestationen är slutförd, dvs 15 januari 2019
  • Inbetalningstidpunkten blir 1 mars, då kunden utnyttjat sina 15 dagars kredittid
  • Intäkten blir 90,000kr under 2018 och 10,000kr under 2019
Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!