Vad är Ingående balans?

Ingående balans är ett redovisningsterm som används för att beskriva företagets tillgångar, skulder och eget kapital i början av räkenskapsåret. Ett räkenskapsår behöver inte vara 365 dagar, men de flesta företags räkenskapsår följer ändå kalenderår det vill säga mellan 1 januari och 31. Efter räkenskapsårets slut (31 december i detta fallet) blir kontona på företagets balansräkning den utgående balansen och summan som förs över till nästa år (år 2) blir den ingående balansen. Företag som precis har startat har en ingående balans av 0 kr. Aktiekapitalet som registreras i nystartade aktiebolag (startkapital) bokförs inte som ingående balans, detta eftersom summan inte härstammar från ett tidigare räkenskapsår.

Differens mellan ingående- och utgående balans?

Enligt kontinuitetsprincipen som är en av årsredovisningslagens grundläggande principer ska företagets ingående balans hänga samman med företagets utgående balans, det vill säga att företaget får inte ändra värderingen av bland annat sina tillgångar mellan räkenskapsåren. Förändringen som uppstår under räkenskapsåret mellan företagets ingående balans, som förkortas (IB) och den utgående balansen (UB) för räkenskapsåret visar förändringar i tillgångar, skulder, eget kapital och företagets vinst för året. Vid granskning av företagets balansräkning som ger en överblicksbild vid ett specifikt tillfälle, går det göra vidare analyser utifrån informationen som IB, UB och periodens förändring ger.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!