Vad är ett Handelsbolag?

Handelsbolag är en företagsform som har två eller flera delägare, även kallat bolagsmän. Bolagsmännen är personligt ansvariga för alla företagets skulder och avtal. varför de är personligt ansvariga är för att det inte behövs någon startkapital för att starta ett handelsbolag. Men trots det klassificeras handelsbolaget som en juridisk person i och med registreringen på Bolagsverket. Juridiska personer kan själva teckna avtal samt inneha skulder och anställda.

För att registrera sig som bolagsman behöver man uppfylla nedanstående kraven

  • Bolagsmannen får inte vara försatt i konkurs
  • Bolagsmannen får inte ha näringsförbud
  • Bolagsmannen får inte ha förvaltare enligt föräldrabalken.

Vilka har Bolagsverket på handelsbolag?

  • Företagsnamnet måste innehålla ordet ”handelsbolag”.
  • Bolagsmännen är personligt ansvariga för företagets avtal och skulder.
  • Den som går in som ny bolagsman i företaget svarar för alla tidigare skulder.
  • Den som är under 18 år behöver ett intyg från förmyndare eller överförmyndare för att få starta företag.
  • Större handelsbolag med endast fysiska personer som bolagsmän ska ha en auktoriserad revisor.
  • Större handelsbolag och handelsbolag med juridiska personer som delägare måste lämna in sin årsredovisning.

Fördelar med handelsbolag

Den största fördelen med att starta ett handelsbolag är att det inte finns några krav på startkapital.

Beskattning i handelsbolag

Handelsbolag och kommanditbolag beskattar inte vinsten som uppkommer i verksamheten. istället beskattas delägarna i bolagen genom att betala inkomstskatt och egenavgifter på sin del av företagens vinst. Bolagen belastas som vanligt för eventuell fastighetsskattmoms, pensionärsskatt samt särskild löneskatt.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!