Vad är en Gäldenär?

Gäldenär är en term för någon som har lånat pengar från en annan part, som i sin tur kallas för borgenär. Gäldenären innehar en skuld i sin balansomslutning till borgenären medan den har en bokförd fordran i sin balansräkning. Skulden behöver inte endast vara från pengar lån utan kan även vara någon som sålt en vara men ännu inte fått betalt för den. De som har en penningskuld benämns som penninggäldenärer medans en gäldenär som har en skuld i form av en tjänst som inte är utförd men betald för benämns som naturagäldenär. Gäldenärer är i de flesta fall juridiska personer som till exempel lånat pengar från banker eller andra finansiella institut men kan även i förekommande fall vara fysiska personer som lånat pengar.  

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!