Vad är Friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidrag är något arbetsgivaren skattefritt kan ge till sina anställda för att öka trivseln och välmåendet i företaget. Alla typer av personalvårdsförmåner är skattefria för de anställda. Arbetsgivaren ska därmed inte göra några skatteavdrag och behöver inte heller betala några arbetsgivaravgifter på förmånerna. För att förmånen ska vara avdragsgill måste det vara en godkänd aktivitet (mer om det längre ner) dessutom måste företaget eller den anställde visa upp ett kvitto för köpet där det framgår vem exakt köpet gäller.

För att en förmån ska räknas som en personalvårdsförmån ska den:

  • Förmånen ska vara av mindre värde (Se nedan).
  • Förmånen ska rikta sig till hela personalen.

Vilka beloppsgränser är det för friskvårdsförmåner?

Arbetsgivaren kan enligt ovanstående krav behöver förmånen rikta sig till hela personalen sen ska förmånen vara av mindre värde. Vad Skatteverket anser som mindre värde är för 2019 en beloppsgräns på 5000 kr inklusive moms per år. Överstiger beloppet denna gräns är den överstigande delen över 5000 kr skattepliktig. För enskilda aktiviteter som företaget anordnar för de anställda är beloppsgränsen 1000 kr, samma gäller med överstigande beloppsdel.

Vilka andra personalvårdsförmåner finns det?

Utöver friskvårdsbidraget finns det andra typer av personalvårdsförmåner som företaget kan erbjuda de anställda på företaget. Det kan vara naturaförmåner som är aktiviteter som företaget själva anordnar för de anställda, som en form av teambuilding aktiviteter. Skatteverket har inte satt några exakta beloppsgränser för naturaförmåner, men det finns en huvudregler och det är att aktiviteten ska vara av ett enklare slag så det borde tolkningsvis utesluta mer exklusiva anläggningar. En annan förmån som är avdragsgill är kaffe, frukt och enklare förfriskningar för personalen på arbetsplatsen.

Får egen företagare friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidraget är endast en avdragsgill kostnad för bolagsägare i aktiebolag där ägaren själv räknas som anställd. Egna näringsidkare som driver enskilda firmor kan själva inte få friskvårdsbidrag, men utomstående anställda som kan finnas i företaget kan få kostnadsavdrag för det.  

Vilka aktiviteter är godkända som friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidraget har från och med 2018 utökats till att användas till dyrare aktiviteter som exempelvis

  • Golf
  • Ridning
  • Segling
  • Utförsåkning

Det viktigaste är att utförandet av aktiviteten behöver vara motion. Vilken typ av motion som aktiviteten är av underordnat betydelse enligt Skatteverket. Sedan får friskvårdsbidraget inte användas för någon typ av utrustning eller utrustningshyra utan endast för motionsaktiviteten.

Hur bokförs friskvårdsbidraget?

Friskvårdsbidrag till de anställda bokförs på konto 7699 Övriga personalkostnader och ingående moms 2641, Momsen för friskvårdsbidraget är avdragsgill. Motkonteringen sker mot kontot 2440 leverantörsskulder.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!