Vad är en Förvaltningsberättelse?

Förvaltningsberättelse är en översikt.

Förvaltningsberättelsen återfinns i första delen av alla årsredovisningar och ämnar att ge en översikt över bolagets verksamhet under året. Det betyder att nästan alla aktiebolagekonomiska föreningar och vissa handelsbolag publicerar en förvaltningsberättelse varje år. Till skillnad från de balansräkningen och resultaträkningen som enbart innehåller ekonomisk information ämnar förvaltningsberättelsen däremot att ge en översikt av företagets utveckling, vinstutdelning, information om verksamhetens status, företagets säte, händelser som inträffat efter räkenskapsårets utgång samt ställning och resultat.

Vad innehåller förvaltningsberättelsen?

Årsredovisningslagen (1995:1554) bestämmer innehållet i förvaltningsberättelsen. Enligt (ÅRL) ska företagens förvaltningsberättelse innehålla följande:

  • Förhållanden som är viktiga för bedömningen av ett företags ställning och resultat om dessa inte har lämnats på annat vis
  • Resultatdisposition ska finnas med
  • Företagets verksamhetsområde och säte ska vara med
  • Händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under- och efter räkenskapsåret
  • Den förväntade utvecklingen av företaget
  • Företagets verksamhet inom forskning och utveckling
  • De filialer som kan finnas utomlands.
  • Kassaflödesanalys för större bolag.
  • Hållbarhetsrapport om företaget uppfyller vissa villkor.
Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!