Vilka Företagsformer finns det?

Innan man startar företag bör man se över vilka företagsformer som finns och vilka förutsättningar man har att starta företag. Ska man starta företaget ensam eller med fler andra, vilken kapitalsatsning man vill göra, kommer det vara mycket risker samt vilken typ av verksamhet man tänkt att bedriva. Detta för att de olika företagsformerna fungerar på olika sätt och var har sina styrkor och svagheter. Vilken företagsform man väljer kommer spela om man är personlig ansvarig eller inte, hur mycket kapital man har satsat i bolaget, vilka andelar och risker de andra i bolaget har samt om man betraktas som anställd eller inte i bolaget. 

Oavsett om du startar ett Aktiebolag, ekonomiska föreningar,enskild näringsverksamhet, handelsbolag och kommanditbolag måste alla nya företag registreras hos Skatteverket och ansöka om F-skatt. Detsamma gäller hos Bolagsverket för alla bolag utom i vissa fall för enskild näringsverksamhet.

Enskild näringsverksamhet är för den som vill driva sin verksamhet ensam. Den som bedriver denna typ av verksamhet benämns som enskild näringsidkare. Företagsformen är till skillnad från de andra bolagsformerna inte en juridisk person och man ställs därmed ansvarig för alla företagets skulder och avtal. Man behöver dock inte gå in med någon kapitalinsats om man vill starta en enskild näringsverksamhet. 

För Handelsbolag (HB) och kommanditbolag (KB) är ett övervägande om man är minst två stycken personer som ska starta ett företag tillsamman. Båda företagsformerna handelsbolag och kommanditbolag betraktas som juridiska personer. Det är heller ingen krav på kapitalinsats för att starta ett HB eller KB, dock är båda bolagsmännen i handelsbolaget och komplementären i kommanditbolaget personligt ansvariga för samtliga av bolagets skulder.

Aktiebolag (AB) kan startas av en eller flera personer. Aktiebolaget är en egen juridisk person och ägarna är endast ansvariga med sin kapitalinsats. Kapitalinsatsen för att starta ett aktiebolag är alltid 50,000kr. Aktiebolaget betalar bolagsskatt på vinsten den gör med 21,4% (2019) och beskattas individuellt från ägarna. 

Ekonomisk förening kan endast startas av minst tre personer eller företag. Ansvaret för medlemmarna i föreningen begränsas till de kapital som varje medlem satsat i föreningen. Hur stor kapitalinsatsen ska vara får varje föreningen själva bestämma, men över en krona för varje medlem. Föreningens syfte ska vara att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och medlemmarna som ska vara med måste vara delaktiga i verksamheten.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!