Vad är ett Förenklat årsbokslut?

När tillämpas förenklat årsbokslut?

Varje räkenskapsperiod avslutar företagen sin bokföring med ett bokslut där företaget sammanställer och avslutar samtliga bokföringskonton. Bokslutet är en lagstadgad skyldighet och ligger till grund för företagets deklaration och beskattning.

Enskilda näringsidkarehandelsbolag med fysiska delägare, trossamfund samt ideella föreningar med en omsättning som understiger 3 miljoner kronor per år har valmöjlighet att upprätta ett så kallat förenklat årsbokslut.

Vad består ett förenklat bokslut av?

Skillnaden mellan ett förenklat bokslut och ett vanligt bokslut är att företag som väljer att lämna ett förenklat bokslut inte behöver lämna några tilläggsupplysningar för de redovisade posterna och behöver inte upprätta en årsredovisning. De behöver fortfarande lämna en resultaträkning och en balansräkning. Bokslutet ska som vanligt vara upprättat enligt god redovisningssed.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!