Vad är en Faktura?

En faktura är ett dokument som ställs ut till ett företag för en utförd tjänst eller vara och fungerar som ett betalningskrav från en part utställd till en annan. Den part som ställt ut fakturan kallas borgenär och mottagande part benämns i sin tur som gäldenär. Fakturan hos Borgenären motsvarar en bokförd tillgång oftast en kundfordran medans i gäldenärens bokföringen är det en bokförd skuld i form av en leverantörsskuld. Detta eftersom det är enligt mervärdesskattelagen (1994:200) måste finnas en verifikation för varje affärshändelse som underlag i din bokföring. Som huvudregel måste alla företag dessutom ställa ut fakturor vid momspliktig försäljning till juridiska personer och enskilda näringsidkare i Sverige. Eftersom fakturorna är verifikationer i bokföringen behöver de numreras i en kronologisk ordning. Förutom nedanstående krav vad en faktura måste innehålla så bör även fakturan innehålla information om leveransvillkor, betalningsvillkor, betalningsuppgifter och dröjsmålsränta, information om F-skatt. Dessutom måste aktiebolag ange uppgift om bolagets namn, organisationsnummer samt var bolaget har sitt säte.

Vad behöver en faktura innehålla enligt mervärdesskattelagen?

 • Datum då fakturan utfärdades
 • Varornas eller tjänsternas art och omfattning
 • Datum då varorna såldes eller tjänsterna utfördes
 • Ett fakturanummer eller referensnummer
 • Säljarens och köparens kontaktuppgifter
 • Säljarens momsregistreringsnummer och i vissa fall även köparens momsregistreringsnummer
 • Betalningsdatum ska finnas med om betalning redan skett
 • Momssatsen för varje vara och tjänst
 • Aktuell skattesats och momsbelopp vid fall det inte är momsfri försäljning
 • Enhetspris inklusive eventuell rabatt eller prisnedsättning
 • Uppgiften ”självfakturering” behöver anges i fall då köparen ställer ut fakturan åt säljaren

Vad är en förenklad faktura?

En förenklad faktura kan utfärdas i vissa situationer och behöver inte uppfylla samma krav som ställs på en vanlig faktura. För att skicka en förenklad faktura behöver försäljningsbeloppet på fakturan uppgå till högst 4000 kronor inklusive moms. Det går även bra att skicka en förenklad faktura vid fall man skickar en kreditfaktura. Den förenklade fakturor måste dock innehålla information om:

 • Varan eller tjänstens art
 • Utfärdande datum på fakturan
 • Identifikation av säljaren
Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!