Vad är en Enskild näringsverksamhet?

Företagsformen enskild näringsverksamhet är detsamma som enskild firma, det är när en privatperson beslutar sig att starta eget företag som inte är en egen juridisk person, utan istället blir företagaren och företaget samma juridiska person. Företagaren blir då kallad för enskild näringsidkare och det är den enskild näringsidkare som driver en enskild firma. Den enskilda näringsidkaren blir personlig ansvarig för alla skulder och bindande avtal som företaget innehar till skillnad från företagsformer som aktiebolaghandelsbolag och ekonomiska föreningar som är juridiska personer. Juridiska personer får alltid ett eget organisationsnummer som används för att identifiera företaget, medans enskild firma använder den enskilda näringsidkarens personnummer som identitetsbeteckning. Oftast är det frivilligt för den enskilda näringsidkare att registrera den enskilda firman hos Bolagsverket, men ibland kan det vara ett krav. Registrering sker enklast på tjänsten online, där är det även möjligt att ansöka om F-skatt, registrera företaget för moms och anmäla sig som arbetsgivare till Skatteverket.

Skatteregler för enskild näringsverksamhet

Enskilda näringsidkare med enskild näringsverksamhet måste själva registrera och bli godkänd för företagsskatt, även kallat F-skatt. Därefter ska de löpande under året betala in preliminärskatt, och är personligt ansvariga för att betala in skatten i tid. Preliminärskatten ligger till grund för det slutgiltiga skattebeskedet, och betalas in med lika stora belopp varje månad. Enskilda näringsidkare måste även betala in sina sociala avgifter i tid, för enskilda firmor benämns detta som egenavgifter. Egenavgifterna beskattas på den aktiva näringsverksamheten och beräknas på näringsidkarens nettointäkt. Efter det görs uppskattningar på näringsidkarens intäkter och avdragsgilla kostnader för året. Då räknas 25 procent som ett schablonavdrag som ska motsvara de egenavgifter som företagaren ska betala.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!