Vad är en Enskild näringsidkare?

Företagsformen enskild firma är när en privatperson beslutar sig att starta eget företag som inte är en egen juridisk person, utan istället blir företagaren och företaget samma juridiska person. Kraven är att verksamheten bedrivs varaktigt, självständigt och i vinstsyfte. Företagaren blir då kallad för enskild näringsidkare och det är den enskild näringsidkaren som driver den enskild firman.

Vem har betalningsansvar?

Den enskilda näringsidkaren blir personlig ansvarig för alla skulder och bindande avtal som företaget innehar till skillnad från företagsformer som aktiebolaghandelsbolag och ekonomiska föreningar som är juridiska personer. Juridiska personer får alltid ett eget organisationsnummer som används för att identifiera företaget, medans enskild firma använder den enskilda näringsidkarens personnummer som identitetsbeteckning. Oftast är det frivilligt för den enskilda näringsidkare att registrera den enskilda firman hos Bolagsverket, men ibland kan det vara ett krav. Registrering sker enklast på tjänsten online, där är det även möjligt att ansöka om F-skatt, registrera företaget för moms och anmäla sig som arbetsgivare till Skatteverket.

Krav för att få vara en enskild näringsidkare?

  • För att få bedriva enskild näringsverksamhet måste man ha fyllt 16 år
  • Man får inte vara försatt i konkurs
  • Man får inte ha näringsförbud
  • Man får inte ha förvaltare enligt föräldrabalken.

Fördelar som enskild näringsidkare

Den största fördelen med att starta en enskild firma är att det inte finns några krav på startkapital. Detta gör det enkelt för privatpersoner att starta företag och även anställa folk. En annan stor fördel med enskild firma är att det är möjligt att driva flertalet helt skilda verksamheter under samma firma. Även om enskilda firman inte är en juridisk person får registrerade firmor synas i företagsregister samt skydd gällande företagsnamn i det län som företaget är registrerat. För en extra avgift från Bolagsverket får firman skyddsregistrering, ett så kallat namn skydd i flera olika län.

Nackdelar som enskild näringsidkare

Nackdelar med att vara en enskild näringsidkare är att man inte kan driva verksamheten som en egen juridisk person. Detta innebär att man blir personlig ansvarig för företagets alla skulder och förpliktelser. Trots det är det väldigt viktigt att separera den egna ekonomin med företagets ekonomi. Vinsten som man arbetat upp i den enskilda firman beskattas alltid hos ägaren då enskilda firman inte är en egen skattesubjekt. Det finns flera skäl att teckna en företagsförsäkring som enskild näringsidkare för att minska den personliga risken med att driva enskild firma.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!