Vad är en Ekonomisk förening?

En ekonomisk förening är en typ av företagsform där det är medlemmarna som deltar i och drar nytta av föreningens medel. Alla medlemmarna ska vara delaktiga i föreningen som antingen konsumenter, leverantörer eller att aktivt arbeta inom föreningen. En ekonomisk förening kan även ha så kallade investerande medlemmar, detta är medlemmar som inte deltar i verksamheten på något sätt utan endast bidrar med en medlemsinsats. Då medlemmarna själva deltar, kan inte en ekonomisk förening ha som ändamål att göra rena kapitalplaceringar åt sina medlemmar. Medlemmarnas ansvar begränsas dock till det kapital som de själva satsar i föreningen. Föreningen kan bildas av minst tre personer eller företag som är juridiska personer. Efter bildandet räknas även den ekonomiska föreningen som en juridisk person som kan ingå egna avtal och anställa folk. Bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar är särskilda former av ekonomiska föreningar.

Vad finns det för ansvar och risk i att vara medlem?

Varje medlem i den ekonomiska föreningen behöver oftast betala en insats för att köpa in sig i föreningen, samt i vissa fall en årlig medlemsavgift. Det är i stadgarna det ska bestämmas hur mycket medlemmarna ska betala och om det finns några inträdesavgifter. Riskerna är begränsade då medlemmarna inte är personligt ansvariga för föreningens skulder, däremot finns det risk att de kan förlora sin egna medlemsinsats.

Krav på ekonomisk förening från Bolagsverket?

 • En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomi.
 • Föreningen ska driva en ekonomisk verksamhet.
 • Föreningen ska ha minst tre medlemmar som inte är investerande medlemmar.
 • Föreningen ska ha en styrelse med minst tre personer som företräder medlemmarna.
 • Föreningen ska ha en revisor.
 • Styrelsen och revisorn väljs av föreningsstämman.
 • Ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga och måste upprätta årsredovisningar även om ingen eller liten verksamhet bedrivs i föreningen.
 • Om du vill avveckla en ekonomisk förening kan det ske genom en likvidation, förenklad avveckling, sammanslagning (fusion) eller konkurs.

Fördelar med ekonomisk förening?

 • En medlem har ekonomisk nytta av verksamheten, exempelvis som producent, konsument eller anställd.
 • En ekonomisk förening är öppen för alla och kan i princip inte vägra någon som uppfyller villkoren i stadgarna medlemskap.
 • Varje medlem har i regel en röst. Man brukar säga att föreningar bygger på demokrati och ansvarstagande.
 • En ekonomisk förening får ha brutet räkenskapsår, med de fördelar detta kan medföra.
Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!