Vad är Dubbel bokföring?

Dubbel bokföring är praktiken av att bokföra varje affärshändelse, transaktion eller bokföringspost på två olika konton med samma belopp, en på kredit sidan och en på debetsidan. Anledningen bakom varför transaktionen bokförs dubbelt är för att man ska få information om vad verksamheten har och varför.

Debet och kredit i dubbelbokföring

Summan av debet och kredit bokningarna för varje transaktion i företaget ska alltid bli noll. Det blir på så vis relativt enkelt att kontrollera ifall differenser i bokföringen finns och kan därefter korrigeras. Men det är långt ifrån en garanti att bokföringen är korrekt, då två fel kan i denna situationen bli ett “rätt”. Den garantin som finns är att pengar i företagets balansräkning inte kan kan försvinna eller uppstå utan någon förklaring varifrån de härstammat.

Varifrån uppstod dubbel bokföringen?

Den första moderna bokföringen sägs ofta härstamma från handelsmännen i Florens och Genoa från runt 1300-talet, där dubbel bokföringen användes för att hålla kolla på firmornas lån och skulder till kunder och leverantörer. Men det dröjde tills 1494 innan den italienska munken Luca Pacioli publicerar den första skriften om just bokföring. Boken “Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita” beskrev övergripande om bokföringstransaktioner och har på senare tid bidragit till att dubbelbokföring ofta kallas för italiensk bokföring eller dubbel italiensk bokföring.

Hur dubbel bokför man?

Ett enkelt exempel som konkretiserar hur bokföring används i praktiken. Säg att en kund sätter in pengar i sitt företag för att köpa fiskar och sedan säljer han vidare dem till den lokala fiskhandlaren. Första transaktionen, insättningen av pengar resulterar i en tillgång tillkommit i företaget och bokförs på tillgångskontot 1910 (kassa) i debet. Men bokföringen måste även visa varifrån pengarna kommer ifrån. Då uppstår skuld bokningen 2893 i kredit (lån till ägare). Nästa bokning blir inköpet av fisk som blir en omvandling mellan tillgångar, en omvandling mellan kassa och fiskar (Varulager). Den bokningen ser ut såhär, kredit 1910 (kassa) och debet 1460 (Varulager). Den sista försäljningen ämnar att visa att fiskarna säljs och pengar åter kommer in till företaget, men den visar även hur mycket kostnader som uppstod vid försäljningen och hur mycket intäkter som fiskarna genererade. Bokning för kostnaden som uppstår av försäljningen av fiskar ser ut något såhär, kredit 1460 (Lager av handelsvaror) och debet 4010 (varuinköp). Sedan intäkten som uppstår för försäljningen av fiskarna bokförs på 3001 (försäljning inom Sverige med 25 % momssats) i kredit och 1910 (kassa) i debet. Nu har konteringar för den första transaktionen gjorts i företaget och företaget är återigen på ruta 1, de pengarna som finns kvar i företaget efter ägaren återtagit sitt lån är företagets vinst.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!