Vad är Debet?

Debet i bokföringssammanhang tillämpas vid så kallad dubbel bokföring. Att debitera något är att öka den positiva sidan (+) medans att kreditera något är att man minskar (-). Den dubbla bokföringen har sitt ursprung från köpmän i Italien under 1400-talet och innebär att alla transaktioner bokförs två gånger; en gång i debet och en gång i kredit. Men den huvudsakliga principen kring finansiella transaktioner är att debet är ska visa hur pengarna används, medan kredit ska visa varifrån pengarna kommer.

Vad händer när man debiterar ett konto?

Vad som händer med individuella konton när de blir debiterade beror helt på vad för typ av konto det är. För att få en överblick vad kredit gör till de olika kontoklasserna se sammanställningen nedan.

  • Att debitera ett tillgångskonto (kontoklass 1) innebär att tillgångar ökar.
  • Att debitera ett skuldkonto/eget kapital (kontoklass 2) innebär att skulderna och eget kapital minskar.
  • Att debitera ett intäktskonto (kontoklass 3) innebär att intäkter minskar.
  • Att debitera ett kostnadskonto (kontoklass 5-8) innebär att kostnader ökar.
Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!