Vad är en Budget?

En budget är ett försök till prognostisera framtida inkomster och utgifter. Det finns många syften med att upprätta en budget och de skiljer sig mellan företag, organisationer och privatpersoner. Gemensamt är dock att samtliga försöker få en tydligare bild över sin ekonomiska framtida position för att kunna ta bättre beslut. Hur man upprättar en budget skiljer sig dock ofta mellan privatpersoner och juridiska personer, detta då företag oftast verkar på en mer osäker och dynamisk marknad. För företag så brukar den första budgeten bestå i att man ser bakåt och utgår från utgifter och inkomster från tidigare års räkenskapsperioder. Inkomster brukar vanligtvis vara lättare att få en överblick över medans utgifterna tenderar att vara svårare. Därefter sätter man upp mål för budgeten, mål som kan vara att minimera kostnader, öka omsättningshastigheten eller helt enkelt öka vinsten. Att sätta en tydlig budget och följa upp på den är enligt många det första steget till en bättre ekonomi.

Hur gör man en budget?

En resultatbudget

När man gör en budgetering är det den budgeterade resultaträkningen det första man tittar på, detta då den visar företagets framtida resultat. Resultatbudgeten tar i hänsyn företagets alla planerade fasta och rörliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret som ska budgeteras.

En budgeterad balansräkning som visar kapitalbehov

Den budgeterade balansräkningen visar företagets balansomslutning under varje månad och i slutet på året, på samma sätt som resultatbudgeten visar företagets resultat. Budgeterade balansräkningen kan sägas vara sammanfattningen av årets resultat budgeten och tidigare års balansräkning och visar vilka tillgångarskulder och eget kapital har under specifika tidpunkter under det budgeterade året.

Samt en likviditetsbudget

Ett företags likviditetsbudgeten visar hur pengar anskaffas och användas i den löpande verksamheten, vilket varken resultat- eller balansbudgeten visar. Likviditetsbudgeten bedömer företagets framtida in- och utbetalningarna och visar därmed företags kortsiktiga betalningsförmåga.

Vi erbjuder nedan en gratis mall för budgeteringen, där fyller du i de nödvändiga uppgifterna i arbetsbladet och erhåller uppgifter i övriga flikar om resultatbudget, kapitalbehov och likviditet. Budget mallen för finns som Excel.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!