Vad är en Borgenär?

Borgenär är en term för någon som har lånat ut pengar till en annan part, som i sin tur kallas för gäldenär. Borgenären innehar en fordran i sin balansomslutning på gäldenären medan den har en skuld bokförd i sin balansräkning. Skulden behöver inte endast vara från pengar lån utan kan även vara någon som sålt en vara men ännu inte fått betalt för den. Borgenärer är i de flesta fall juridiska personer som till exempel banker eller andra finansiella institut men kan även i förekommande fall vara fysiska personer som lånat ut pengar.

Skillnaden mellan borgenär och borgensman?

Termen borgenär och borgensman används ofta synonymt men är i grunden två olika saker. Skillnaden mellan dem är att borgenären som tidigare förklarat den som lånar ut pengar medans borgensmannen är den som åtar sig en skuld som inte gäldenären kan betala. Borgensmannen står då själv ansvarig av återbetalning av lånet till borgenären. I fall där gäldenären inte kan ge borgenären tillräcklig med pant för att säkra lånet, kan den senare kräva att gäldenären anger en borgensman som går i ”borgen” för denne och i sin tur säkrar betalningsförmågan till borgenären. 

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!