Vad är en Bolagsordning?

Aktieägarna bestämmer vad bolagsordningen ska innehålla, och fungerar som ett aktiebolags regelverk. Motsvarande regelverk för ekonomiska föreningar benämns som förenings stadgar. Det finns möjligheter att i bolagsordningen ta med frivilliga paragrafer, så kallade förbehåll, som till exempel hembudsklausul, som kan reglera köpet av aktierna eller kring aktiekapitalet. Ett företags bolagsordning klassas som en offentlig handling och ska som sådant registreras hos Bolagsverket. Företagets styrelse och företagsledning ska rätta sig efter bolagsordningen.

Vad ska bolagsordningen innehålla?

  • Företagets namn
  • Vilken ort styrelsen har sitt säte
  • Verksamhetsbeskrivning
  • Det registrerade aktiekapitalet, eller gränser för det lägsta och högsta aktiekapital som är tillåtet
  • Antalet aktier
  • Antalet styrelseledamöter
  • Om bolaget ska ha revisor
  • Hur kallelse av bolagsstämman sker
  • Vilken tid företagets räkenskapsår omfattar.
Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!